AVG bij Makelaarsland

Door

Simone Vendel

op

25 mei 2018

Vandaag gaat de nieuwe wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) officieel in werking. Vanaf vandaag moeten alle bedrijven die gegevens verwerken aan de nieuwe regels voldoen. Een organisatie mag niet zomaar allerlei persoonsgegevens doorsturen aan andere personen of organisaties. Ook voor ons en jou als klant bij Makelaarsland heeft dit gevolgen.

Persoonsgegevens

De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Een gegeven is volgens de AVG aan te merken als een persoonsgegeven als het op zichzelf of in combinatie met andere gegevens is te herleiden naar een persoon. Voor de verwerking van persoonsgegevens moeten de volgende regels worden gevolgd:

 • Transparantie in de verwerking (persoon is op de hoogte van de verwerking, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten);
 • Doelbeperking, dat wil zeggen dat de gegevens alleen voor het doel verwerkt worden;
 • Gegevensbeperking waarbij de beperking geldt dat alleen noodzakelijke gegevens verwerkt mogen worden;
 • Juistheid van gegevens;
 • Bewaarbeperking van gegevens;
 • Integriteit;
 • Verantwoording waarbij de verantwoordelijke aan moet kunnen tonen dat aan voorgaande regels is voldaan.

Belangrijk is dat gegevens niet verwekt mogen worden, tenzij er tenminste één wettelijke basis is om de gegevens wel te verwerken. De grondslagen zijn:

 • Toestemming van de gebruiker;
 • Wettelijke verplichting (denk hierbij aan bijvoorbeeld de Wwft);
 • Overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Algemeen belang;
 • Vitale belangen.

Voor Makelaarsland zal de wettelijke grondslag veelal de wettelijke verplichting en de overeenkomst zijn.

Rechten met de AVG

Met ingang van vandaag heb je als betrokkene ook meer controle op je gegevensverwerking en dus op je privacy. Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Recht om in te zien;
 • Recht om te wijzigen;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht om gegevens over te dragen;
 • Recht op informatie.

Vanaf vandaag heeft u het recht om aan te geven dat u wenst dat de gegevens daadwerkelijk worden gewist. Dit houdt niet per definitie in dat we écht alle gegevens moeten verwijderen. De wet geeft aan dat wij als makelaar ook de verplichting hebben om bepaalde gegevens een minimale periode te bewaren.

Wil je meer informatie over de AVG? Bel ons gerust! 088 200 2000

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.