Bedenktijd rond feestdagen 2014

Door
Roos van Schaaijk
op

Kopers van woningen kunnen bij de aankoop van een woning gebruik maken van de wettelijke bedenktijd.

De bedenktijd begint op de dag na de dag dat (een afschrift van) de door beide partijen getekende koopovereenkomst aan koper ter hand is gesteld. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop te ontbinden. De bedenktijd eindigt middernacht van de laatste dag van de bedenktijd.

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en kan langer duren omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. Op grond van deze wet wordt een termijn:

 • die eindigt op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag en een hieraan gelijkgestelde dag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag of een hieraan gelijkgestelde dag is;
 • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
 • De algemeen erkende feestdagen die rondom kerst en de jaarwisseling op een doordeweekse dag vallen zijn:
  – donderdag 25 december 2014 (Eerste Kerstdag)
  – vrijdag 26 december 2014 (Tweede Kerstdag)
  – donderdag 1 januari 2015 (Nieuwjaarsdag)
  – vrijdag 2 januari 2015 (met een erkende feestdag gelijkgestelde dag)

Bedenktijd feestdagen

Bron: NVM

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.