De annuïteitenhypotheek is nadelig voor starters

Door
Makelaarsland
op

 

Op het begrotingsakkoord van de Kunduz-coalitie is verdeeld gereageerd. Eén van de uitkomsten is dat de annuïteitenhypotheek een verplicht gestelde hypotheekvorm moet worden om vanaf 2013 nog te kunnen profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Dit is een zeer slechte ontwikkeling voor de starter, en daarmee voor elke woningbezitter,  op de huizenmarkt.

Er moesten een keer maatregelen worden getroffen ten koste van de hypotheekrenteaftrek. De Kunduz-coalitie heeft de pijn bij de toekomstige huizenbezitters gelegd. De nieuw gesloten hypotheken vanaf 2013 moeten voldoen aan de nieuwe vereisten, de bestaande hypotheken blijven onbeperkt aftrekbaar wat betreft de hypotheekrente. Dit is goed nieuws voor de huizenbezitters met de lopende hypotheken, maar waarschijnlijk gaan wij allemaal geconfronteerd worden met de consequenties. Het is namelijk waarschijnlijk dat dit de huizenmarkt negatief gaat beïnvloeden.

Verplichte annuïteitenhypotheek treft vooral de starters

De NVM heeft doorgerekend wat de gevolgen zijn van het verplicht stellen van de annuïteitenhypotheek. In een voorbeeldberekening hebben ze een bankspaarhypotheek in combinatie met een deel aflossingsvrij, vergeleken met een annuïteitenhypotheek. De kopers van de huizen in het goedkoopste segment zijn het slechtst uit. Voor nieuw gesloten hypotheken vanaf 2013, kunnen de netto hypotheeklasten tientallen procenten hoger komen te liggen.  In een voorbeeldberekening zullen wij de lastenstijging van de starters nader toelichten.

Voorbeeldberekening: Benodigd hypotheekbedrag €135.250

Een huis wordt gekocht in 2013. Om te realiseren dat de betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, wordt er gekozen voor een annuïteitenhypotheek. De bruto maandlasten bestaan uit een vast bedrag, bestaande uit een deel hypotheekrente en het resterende deel van de maandlast wordt gebruikt voor de aflossing. In ons voorbeeld komen de bruto maandlasten uit op een bedrag van €734 per maand. Netto bedragen de hypotheeklasten €543.

Indien in dit voorbeeld werd gekozen voor een bankspaarvorm in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek, dan zouden de bruto maandlasten uitkomen op €575 en de netto maandlasten op €382.

Het verschil in bruto hypotheeklasten komt uit op een bedrag van €161. In percentage uitgedrukt een stijging van 42 procent in vergelijking met de goedkopere hypotheekvormen die tot 2013 nog kunnen worden afgesloten.

Bedreiging voor de huizenmarkt

Starters hebben nu al moeite om een hypotheek af te kunnen sluiten. Vanaf 2013 zullen ze nog meer moeite ondervinden om een betaalbare hypotheek af te sluiten. De banken gaan namelijk ook rekening houden met de gedurende de looptijd van de hypotheek stijgende netto maandlasten. Het fiscaal aftrekbaar deel van de hypotheeklasten wordt namelijk steeds kleiner. Dit wordt veroorzaakt doordat er steeds minder hypotheekrente betaald gaat worden en steeds meer aflossing. Uitgaande van ons eerdere voorbeeld stijgen de maandlasten in het tiende jaar naar €574 (eerste jaar nog €543).

Geschreven door
Eigenaar blog: http://huizenmarkt.blog.nl/

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.