De wettelijke bedenktijd tijdens de feestdagen 2013

Door
Makelaarsland
op

Ben je in onderhandeling met de koper van jouw woning en verwacht je er net voor de kerstdagen uit te komen? Let dan goed op bij de berekening van de bedenktijd. Het aflopen van de wettelijke bedenktijd levert rond de feestdagen verwarring op.

Wanneer een huis of appartement gekocht wordt, heeft de koper recht op een bedenktijd van 3 dagen. Binnen deze wettelijke bedenktijd heeft de koper van de woning het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder vergoeding.

Wettelijke bedenktijd

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper een kopie van de door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen.De bedenktijd mag nooit eindigen op een zaterdag, zondag of nationale feestdag. Ook moeten er in de bedenktijd minimaal 2 werkdagen zitten.

– Voorbeeld: De overeenkomst wordt op vrijdag 13 december ondertekend en door koper ontvangen. De wettelijke bedenktijd gaat dan in op zaterdag 14 december. Zondag telt niet. Maandag 16 december is dag 2 van de bedenktijd en dinsdag 17 december om 24.00 uur loopt de wettelijke bedenktijd af.

Extra bedenktijd tijdens de feestdagen

Bij koninklijk besluit kunnen specifieke dagen aangewezen worden die voor de berekening van de bedenktijd gelijkgesteld worden met algemeen erkende feestdagen. De bedenktijd mag op deze dagen niet eindigen. De data 27 december 2013 en 1 januari 2014 zijn in 2013 als zodanig aangewezen. Hierdoor kan de bedenktijd rond kerst en oud en nieuw oplopen tot wel 8 kalenderdagen!

Bedenktijd feestdagen 2013

Grafiek: bedenktijd tijdens de feestdagen 2013, NVM

*De zin ‘Koopakte ter hand gesteld op’, betekent dat de kopende partij op die dag de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.