Eigenwoningforfait per 2014 onredelijk sterk verhoogd

Door
Juul Dijkhuis
op

De huizenmarkt sterkt weer voorzichtig aan en de economie is aan het opkrabbelen. Juist nu worden de lasten van huiseigenaren verder verzwaard door een sterke stijging van het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de eigen woning. Voor de meeste huiseigenaren gold in 2013 nog een bijtelling van 0,6% over de WOZ-waarde. Dit jaar is het percentage gestegen naar 0,7%. Dit percentage van de woningwaarde moet bij de belastingaangifte bij het inkomen opgeteld worden. Door een sterke verhoging van de bijtelling wordt de heffing hoger, zelfs als de WOZ-waarde substantieel zakt. Huiseigenaren hebben de afgelopen jaren de waarde van de eigen woning sterk zien zakken. De daling van de WOZ-waarde, en dus de daling van het eigenwoningforfait, was juist een pleister op de wonden.

Onredelijke verzwaring van het eigenwoningforfait

Tot 2009 steeg de WOZ-waarde jaarlijks. Sindsdien zakt deze waarde, waardoor ook enkele gemeentelijke heffingen en het eigenwoningforfait zakken. Hoe onredelijk is het om als compensatie voor de teruglopende inkomsten voor de Nederlandse schatkist de heffing te verhogen? Bij een sterke stijging van de WOZ-waarde wordt het heffingspercentage van het eigenwoningforfait toch ook niet verlaagd?

Hoe wordt de hoogte van het eigenwoningforfait berekend?

De bijtelling vindt plaats over de WOZ-waarde van de woning. Het huis moet in gebruik zijn als hoofdverblijf. Het percentage van 0,7% geldt voor huizen met een waarde tussen de €75.000 en €1.040.000. Voor goedkopere huizen geldt een lagere bijtelling en voor duurdere huizen een hogere bijtelling. Voor huizen met een WOZ-waarde vanaf €1.040.000 bedraagt het eigenwoningforfait €7.350 plus 1,8 procent over de waarde boven €1.040.000.

Wat is het juiste percentage?

Door indexatie is het percentage dit jaar verhoogd. De hoogte van de indexatie is afhankelijk van de ontwikkeling van de huurprijzen en de huizenprijzen. Het eigenwoningforfait moet er voor zorgen dat de financiële verschillen tussen het kopen en huren van een huis gelijk blijven. De huizenprijzen zijn in 2013 gezakt en de huren zijn juist gestegen. Een verhoging van het forfait kon dus niet uitblijven. De politiek heeft op een onduidelijke manier de verhoging gecommuniceerd. Begin december heeft de Belastingdienst nog voorlopige aanslagen over 2014 verstuurd met een eigenwoningforfait van 0,65 procent. Vlak voor de Kerst werd pas duidelijk dat het percentage zelfs steeg naar 0,7 procent. De afgelopen dagen zijn er nog Kamervragen gesteld over de verhoging en de communicatie hierover. Vereniging Eigen Huis pleit ervoor om het percentage voor 2014 niet te verhogen, maar te bevriezen. Er moet volgens de belangenbehartiger kritisch gekeken worden naar de systematiek van de heffing.

Huizenmarkt kan geremd worden door maatregelen

In de periode vanaf 2008 tot en met 2013 zijn de huizenprijzen sterk gezakt. In de laatste drie maanden van het jaar zijn er volgens de Makelaarsland Woningmarktindicator 43.000 huizen verkocht. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de eerdere kwartalen. Er moet wel voor gewaakt worden dat het herstel niet afgeremd gaat worden door overheidsmaatregelen. De systematiek van de heffing opnieuw beoordelen lijkt een verstandige keuze.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.