Energielabel mede bepalend voor hoogte maximale hypotheek

Door
Makelaarsland
op

Het maximale bedrag dat banken aan hypotheek verstrekken is onder andere afhankelijk van de waarde van het huis en het inkomen van de klant. Banken zouden er verstandig aan doen om ook het energielabel mee te nemen in het bepalen van de hoogte van de maximale hypotheek.

Epascan

Een gezin met een hoog uitgavenpatroon kan hetzelfde bedrag aan hypotheek krijgen als een gezin dat zeer zuinig leeft. De banken letten namelijk naast de eisen met betrekking tot het onderpand, uitsluitend op de inkomsten en de vaste lasten uit bijvoorbeeld leningen en alimentatie. Dit is ook logisch, want het is onmogelijk om de financiële huishouding van een gezin volledig door te lichten om na te gaan hoeveel hypotheek ze kunnen krijgen. Het is echter wel mogelijk en verstandig om de energielasten mee te nemen in de bepaling van de hypotheekverstrekking.

Gezinnen zijn steeds meer geld kwijt aan energiekosten. De verschillen zijn sterk afhankelijk van het huis. Banken zouden redelijk eenvoudig gebruik kunnen maken van het systeem van de energielabels. Aan de hand van deze labels kunnen ze bij benadering vaststellen hoe hoog de energiekosten zijn van het betreffende huis. Hierdoor kunnen ze de energiekosten meenemen in de berekening van de maximaal haalbare hypotheek. Des te minder de energielasten des te meer budget blijft er namelijk over voor de betaling van rente en aflossing.

Energielabel verplicht bij verkopen huis

Het energielabel gaat, naar alle waarschijnlijkheid, per 2013 verplicht worden bij het verkopen van een huis. Om ervoor te zorgen dat de verplichting ook wordt nageleefd, krijgt de notaris als taak om te controleren of er een energielabel aanwezig is. Ontbreekt deze? Dan kan het huis niet verkocht worden. Door dit waterdichte systeem kunnen de banken het energielabel ook meenemen in hun advies. Op deze manier worden verkopers van huizen nog meer gestimuleerd om te investeren in het huis om een zo goed mogelijk energielabel voor het huis te krijgen. Dit is weer goed voor de economie, want er zal weer meer geïnvesteerd worden in duurzaamheid.

Wat is het energielabel van een huis?

Koophuizen en huurhuizen kunnen ingedeeld worden in klassen die afhankelijk zijn van de energiezuinigheid van de huizen. Zeer onzuinige huizen krijgen label G, de meest zuinige huizen hebben als klasse A++. Door deze labels kunnen huurders en kopers huizen met elkaar vergelijken en kunnen ze een indruk krijgen van de maandlasten aan energiekosten. Daarnaast kunnen ze ook bepalen wat er nog verbeterd moet worden om het huis naar een hogere klasse te krijgen.

Rekening houden met het energielabel?

Het energielabel zegt niet alleen iets over de maandelijkse lasten aan energie, maar het zegt ook iets over de courantheid van een huis. Mensen hechten tegenwoordig grote waarde aan de energiezuinigheid van een huis. Je zult steeds minder huizen aantreffen die bijvoorbeeld nog enkel glas hebben. Niet alleen de huiseigenaar, maar ook de bank vindt een hoge waarde van het huis belangrijk. Een huis met een energielabel A++ zal, normaliter, eenvoudiger te verkopen zijn dan een huis met een energielabel G.

Bron: http://www.energielabel.nl

Geschreven door Juul Dijkhuis

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.