Heb je recht op monumentenaftrek?

Door
Juul Dijkhuis
op

Het was de bedoeling om de subsidie voor het onderhouden van monumenten per 1 januari van dit jaar ( 2017) te schrappen. Er zou een andere regeling voor in de plaats komen. De plannen zijn eind vorig jaar van de politieke agenda verwijderd.

De regeling blijft zoals het ook voor 2016 gold. Wat houdt de monumentenaftrek in en wanneer heb je er recht op? Volgens de politiek moet het anders met de subsidieregeling voor monumenten. De plannen om het te veranderen zijn van tafel geveegd, maar nog niet definitief. De aftrek in de huidige vorm blijft in ieder geval gelden in 2017, maar wat daarna gaat gebeuren is nog niet bekend.

Wat houdt de monumentenaftrek in?

Eigenaren van rijksmonumenten moeten zich aan strikte regels houden. Ze mogen niet zomaar even een dakkapel plaatsen of de woonkamer uitbouwen. Het gaat vaak om oude gebouwen waarvan het belangrijk is om ze in de originele staat te houden. Het nadeel van deze huizen zijn de hoge onderhoudskosten. Die zijn fors hoger in vergelijking met een niet-monument. Wat ook meespeelt is dat er ook volgens strikte regels verbouwd moet worden. Zelfs aan de materiaalkeuze zijn regels verbonden. Om deze redenen mogen eigenaren van monumenten 80 procent van de onderhoudskosten fiscaal aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Wanneer heb je recht hierop?

Een eerste voorwaarde is natuurlijk het bezitten van een rijksmonument. Het pand moet ingeschreven zijn in het Rijksmonumentenregister. De eigenaar van het pand kan de onderhoudskosten aftrekken van het inkomen. Het moet gaan om de onderhoudskosten die in het betreffende jaar gemaakt zijn. Daarnaast moet het gaan om noodzakelijke onderhoudskosten.

Wat is het probleem met de monumentenaftrek?

Volgens minister Bussemaker wordt er teveel misbruik gemaakt van de monumentenaftrek. Te vaak worden kosten afgetrokken die niet vallen onder de definitie onderhoud, maar eigenlijk een investering ter verbetering van het wooncomfort zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het plaatsen van een nieuwe moderne keuken. Deze kosten zijn niet aftrekbaar, maar worden vaak wel afgetrokken van het inkomen.

Subsidiepotjes in plaats van een fiscale aftrekpost

In plaats van de monumentenaftrek is er een plan om een subsidiepotje beschikbaar te stellen voor het onderhouden van rijksmonumenten. Eigenaren van monumenten zijn hier niet blij mee. Potjes kunnen namelijk leeg raken. Dit zal voor de Nederlandse schatkist een besparing opleveren, maar voor eigenaren van rijksmonumenten geld kosten. Hoe het werkt met subsidiepotjes zien wij aan de subsidie energiebesparing eigen huis. Wie er snel bij is krijgt subsidie, wie langer wacht krijgt niets meer. Een ander nadeel van subsidiepotjes is dat er vaak hoge drempels op worden geworpen.

Of de monumentenaftrek vanaf 2018 echt wordt vervangen hangt af van het nieuw te vormen kabinet. De politieke agenda zit vol, dus het is maar afwachten wanneer dit vraagstuk wordt besproken.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.