Marktscan NMa niet verrassend wel bevestigend

Door
Makelaarsland
op

Gisteren kwam de Nederlandse Mededingingsautoriteit met een marktscan over de concurrentie in de makelaardij. Omdat Makelaarsland specifiek genoemd wordt door de NMa geef ik graag mijn visie over een aantal aanbevelingen die in het onderzoek gedaan.

Aanbeveling voorkeurspositie op Funda


NVM makelaars hebben een voorkeurspositie  op Funda.  Woningen van NVM makelaars hebben een  prominentere  hogere positie dan woningen van andere makelaars. De NMA wil dat alle makelaars gelijke rechten hebben.  Dit moet leiden tot meer concurrentie in de makelaardij.

Op zich geen verrassende aanbeveling. Wel bijzonder dat de NMA hier zo’n punt van maakt. Ik concludeer hiermee dat de NMa hieruit beoogt dat consumenten  ook een hogere positie op Funda kunnen krijgen tegen lagere makelaarskosten  dan nu het geval is. Uit het onderzoek  blijkt inderdaad dat consumenten het erg  belangrijk vinden om hoog op Funda te staan. Daarnaast geven zij de voorkeur voor vaste makelaarskosten in plaats van een percentage.  Terecht aangezien blijkt dat een duurder huis niet veel meer werk kost dan een goedkoper huis. Waarom dus meer betalen? Echter wordt de mogelijkheid om tegen vaste lage  kosten hoog op Funda te staan al geboden door Makelaarsland.  Een alternatief voor dure NVM makelaars zonder beperking van kwaliteit was  juist een reden om Makelaarsland in 2005 op te richten.  En met succes.

Makelaars hebben teveel vastgehouden aan Funda


Volgens het rapport zijn er veel makelaars die hun woningen volledig presenteren op Funda maar een beperkte presentatie laten zien op andere concurrerende websites.  Hiermee wordt de weg voor andere websites om een waardige concurrent van Funda te zijn geblokkeerd. Hierdoor is er duidelijk  sprake van marktbescherming. Taak aan de makelaardij (niet specifiek aan de NVM of Funda) om hier gehoor aan te geven en de markt meer concurrerend te maken.

Courtagedruk toegenomen


De NMA geeft in haar rapport(figuur 4.7) aan dat de komst van Makelaarsland mogelijk de oorzaak is geweest voor de dalende courtage in de afgelopen jaren.  Hierin wordt tevens aangegeven dat de gemiddelde courtage in Nederland laag is ten opzichte van andere landen.

Transparantie in de makelaardij


De NMa geeft in haar rapport duidelijk aan dat transparantie kan bijdragen aan een goed functionerende markt. Consumenten kunnen pas een weloverwogen keuze maken voor een makelaar als de beschikbare informatie open en duidelijk is. Bij Makelaarsland staat transparantie hoog aangeschreven. Daarom zijn wij ook altijd duidelijk geweest in onze dienstverlening en daarbij horende kosten. Uit het onderzoek blijkt tevens dat consumenten een vast courtagebedrag aantrekkelijk vinden.

Switchen van makelaar


Het rapport stelt dat “Nu woningen gemiddeld veel langer te koop staan dan enkele jaren geleden, zullen meer consumenten bij een lopende opdracht willen switchen. Bijvoorbeeld omdat de verkoper niet tevreden is met de service en inspanning van de makelaar. “ Makelaarsland heeft enkele maanden geleden al de overstapservice in het leven geroepen. Door over te stappen laat je een andere makelaar weer fris naar de presentatie en verkoopstrategie kijken.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.