Meer details Kunduz-akkoord bekend

Door
Makelaarsland
op

Veel zaken waren nog onduidelijk en de ongezouten maatregelen lijken slecht nieuws voor de toch al stagnerende woningmarkt. Afgelopen dagen zijn enkele belangrijke aanvullingen en details echter uitgelekt.

Voor de woningmarkt ziet het akkoord er nu als volgt uit:

  • Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de rente alleen aftrekbaar als die in de looptijd volledig en ten minste annuïteit in 30 jaar wordt afgelost.
  • Nieuwe hypotheken mogen niet hoger zijn dan de waarde van het huis. Deze regeling wordt geleidelijk afgebouwd. De periode is nog niet bekend gemaakt.
    • Uitzondering 1: huiseigenaren die gaan verbouwen, waardoor hun huis in waarde stijgt, kunnen dit nog wel meefinancieren. Dat geldt ook voor energiebesparende maatregelen.
    • Uitzondering 2: starters krijgen een overgangsregeling. Zij kunnen tijdelijk wel meer hypotheek krijgen.
  • Voor huiseigenaren met een bestaande hypotheek verandert er niets; de aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar ongeacht de hypotheekvorm.
  • De overdrachtsbelasting blijft permanent op 2 procent.

Het akkoord lijkt met deze aanvullende informatie milder geworden:

De starter krijgt iets meer lucht.  Een terechte aanvulling. Als de starter namelijk niet kan kopen dan valt de hele woningmarkt stil.

De verbouwing is mee te financieren. Ook een goed aanvulling. Hiermee blijft er meer beweging in de bouwsector, een van de belangrijkste motoren van de economie.

Het wachten is nog op een overgangsregeling voor nieuwbouwkopers. Zo als het er nu naar uitziet gaan kopers waarvan de woning niet voor 1 oktober is opgeleverd 2% extra btw betalen over de nog verschuldigde termijnen of misschien zelfs over alle termijnen met terugwerkende kracht. Voor deze groep zou het meer dan terecht zijn als zij niet de dupe worden van maatregelen die zij ten tijde van de koop niet konden voorzien. Een dergelijke overgangsregeling is ook toegepast in 2001 toen de btw van 17,5% naar 19% verhoogd werd.

In het akkoord lijkt er een samenhang tussen de diverse maatregelen wat uiteindelijk stimulerend moet werken voor het milieu en de woningmarkt.

Een auto van de zaak is altijd belast met bijtelling. Ook woon-werk verkeer zal belast worden. Door deze maatregelen zullen veel meerpersoonshuishoudens hun 2e auto vaarwel zeggen en/of zullen veel zakelijke rijders hun auto op de zaak laten staan. Deze effecten  tezamen met de permanente verlaging van de  overdrachtsbelasting moeten als stimulans dienen om dichter bij het werk te gaan wonen.

Leuk bedacht zo bij elkaar, maar het effect zal met het huidige akkoord pas op lange termijn merkbaar zijn. Vooralsnog kampen teveel huiseigenaren met een onderwaarde, waardoor verkoop niet zo gemakkelijk zal gaan. Dus kabinet… graag nog even puzzelen.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.