Overdrachtsbelasting aanzienlijk omlaag

Door
Makelaarsland
op

Oproep Makelaarsland werpt zijn vruchten af!

 

Eerder deze week startte Makelaarsland een massale oproep onder het motto: “Rutte, doe wat, alstublieft, breng de woningmarkt direct weer tot leven”. De oproep aan de Premier werd ingezet naar aanleiding van vele speculaties over het wellicht verlagen of afschaffen van de overdrachtsbelasting. Klaarblijkelijk dé oproep die het kabinet nodig had om in actie te komen. Op 1 juli 2011 heeft het kabinet definitief beslist dat de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd wordt naar 2%.

Tijdelijke maatregel

Het kabinet wil de haperende woningmarkt een flinke duw in de rug geven door met onmiddellijke ingang de overdrachtsbelasting voor één jaar aanzienlijk te verlagen. De verlaging maakt woningen goedkoper en geeft kopers meer kans op het verkrijgen van een hypotheek. Nu is de heffing die betaald moet worden bij de aankoop van een huis nog 6 procent. Op een woning van 250.000 scheelt de verlaging de koper 10.000 euro aan belasting.

Woonvisie


De overdrachtsbelasting, ook wel verhuisboete genoemd, vormt al jaren een belemmering voor de doorstroming op de woningmarkt. Met het verlagen van de belasting hoopt het kabinet de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. De maatregel maakt onderdeel uit van een uitgebreide visie over de toekomst van de woningmarkt. Het kabinet zal zich hierover verder beraden na het zomerreces en op Prinsjesdag met haar woonvisie naar buiten treden.

Voor wie geldt de verlaging?


Het tijdelijke voordeel geldt alleen voor woningen waarvan de eigendomsoverdracht bij de notaris nog moet plaatsvinden of met terugwerkende kracht na 15 juni heeft plaatsgevonden. Het moment dat de koop is gesloten of de ondertekening van de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden zijn hierin niet belangrijk.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.