Plannen Prinsjesdag 2015

Door
Juul Dijkhuis
op

De huizenmarkt is al weer langzaam aan het herstellen. In de overheidsplannen die met Prinsjesdag gepresenteerd zijn ligt de focus ook niet meer op het financieel ondersteunen van de huizenmarkt. Dit was voorgaande jaren nog wel het geval.

Het gaat financieel weer wat beter met Nederland, en dat gaan de meeste mensen voelen in hun portemonnee. Enkele belangrijke wijzigingen die effect hebben op woningbezitters/verkopers zal ik nader toelichten.

Schenkingsvrijstelling 2017

Er is één maatregel die vooral goed is voor starters op de woningmarkt. Tot 1 januari 2015 was het mogelijk om een schenking te verrichten tot 100.000 euro zonder schenkbelasting af te hoeven rekenen. Het was een populaire manier om de kinderen te helpen bij het kopen van een huis. Deze schenkingsvrijstelling komt terug per 2017. De ontvanger van de schenking moet nog geen 40 jaar oud zijn, en het geld moet gebruikt worden voor de eigen woning. Het hoeft overigens geen schenking van ouders aan de kinderen te zijn, aan willekeurige anderen mag ook.

In 2016 bedraagt de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling nog maximaal 53.016 euro. Met een dergelijk bedrag kan een starter op de woningmarkt ook al goed op gang worden geholpen.

Lastenverlichting goed voor koopkracht

De maatregelen worden voor iedereen pas goed inzichtelijk door het uit te drukken in koopkracht. Dit zegt namelijk hoeveel je volgend jaar meer te besteden hebt ten opzichte van dit jaar. Er wordt volgend jaar een lastenverlichting doorgevoerd van 5 miljard euro. Dit komt hoofdzakelijk ten goede aan werkenden, en vooral als ze ook nog kinderen hebben. Deze groep gaat er volgend jaar 3 tot 4 procent op vooruit.

Gezinnen die rond moeten komen van het sociaal minimum zijn het slechtst uit. Zij gaan er namelijk niet op vooruit. Ze hoeven niet in te leveren aan koopkracht, maar ze kunnen ook niet meeprofiteren van de verbeterde economische omstandigheden. Ook gepensioneerden profiteren maar nauwelijks. Gepensioneerden die naar verhouding een goed pensioen hebben, gaan er zelfs op achteruit. De koopkracht stijgt gemiddeld met 1,4 procent.

Belasting over spaargeld

Voor de belasting over spaargeld en andere vermogensbestanddelen (zoals een tweede huis en een belegd vermogen), wordt nu uitgegaan van een fictief rendement van 4 procent. Dit terwijl de gemiddelde spaarrente nu onder de één procent ligt. Per 2017 gaat dit veranderen. Hierdoor wordt vermogen tot 125.000 euro minder zwaar belast. Het vermogen boven dit bedrag wordt juist zwaarder belast. In 2016 blijft de huidige belasting over spaargeld nog van kracht.

Ouders met kinderen krijgen extraatjes

Ouders met jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan, krijgen in 2016 recht op een hogere kinderopvangtoeslag. Ouders waarvan de kinderen 3 tot 5 dagen naar de kinderopvang gaan, zullen er ongeveer 65 tot 100 euro per maand minder aan kwijt zijn. Er zijn meer financiële meevallers. Ouders met een laag inkomen krijgen recht op een hoger kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting (korting voor ouders met kinderen tot 12 jaar oud) gaat ook omhoog.

Premie zorgverzekering gaat omhoog

Is het alleen maar goed nieuws? Nee, de gemiddelde zorgpremie zal ongeveer met 7 euro gaan stijgen. Ook het eigen risico gaat omhoog, namelijk met 10 euro van 375 euro naar 385 euro. De premieverhoging is niet zeker, want de zorgverzekeraars bepalen dit zelf. Uit concurrentieoverweging kan de gemiddelde premie veel lager uitgevallen. Dat is dit jaar ook gebeurd.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.