Main Menu

Veel Gestelde Vragen / Hoe kan ik een bod uitbrengen op een huis?

Bod uitbrengen Makelaarsland

Bod uitbrengen op een huis

Als u een huis heeft bezichtigd dat aan uw woonwensen voldoet, wilt u overgaan tot het uitbrengen van een bod. U brengt een bod uit bij de verkopende partij. In de meeste gevallen heeft de verkoper van de woning een verkoopmakelaar ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. U brengt een bod dan uit bij de verkopend makelaar. U kunt het bod uitbrengen per e-mail (of schriftelijk), via de website van de makelaar of telefonisch. Om voor iedereen duidelijk te stellen wat het voorstel inhoudt (prijs, voorwaarden, oplevering), geniet het de voorkeur om het bod altijd per e-mail te bevestigen.  De verkopend makelaar bespreekt het voorstel met zijn klant en adviseert de verkoper in de te nemen stappen. De verkopende partij kan uw bod accepteren, afwijzen of een tegenvoorstel uitbrengen.

Tip! Het is aan te raden om een woning minimaal twee keer te bezichtigen, alvorens u een voorstel uitbrengt. Tijdens een tweede bezichtiging zult u merken dat andere aspecten van de woning opvallen, die u tijdens de eerste bezichtiging niet had opgemerkt.

Aanvaardingsdatum

Let erop dat een bod niet alleen uit een prijs bestaat, maar ook uit de aanvaarding en eventuele voorwaarden. De aanvaardingsdatum, ook wel transportdatum of leveringsdatum genoemd, is onderdeel van de onderhandelingen. Het is belangrijk dat u bij het uitbrengen van een voorstel aangeeft op welke datum u wilt aanvaarden. Dit is het moment dat de woning zal worden overgeschreven bij de notaris en u de sleutel in ontvangst neemt. U heeft een aantal mogelijkheden. U kunt met de door de verkoper opgegeven datum van overdracht akkoord gaan, u kunt een nieuw voorstel doen of aangeven dat u hierover nader wilt overleggen.

Ontbindende voorwaarden

Naast de prijs en de datum van aanvaarding kunt u ook (ontbindende) voorwaarden aangeven. De meest voorkomende zijn:

– Verkrijgen van een financiering/hypotheek op de woning

– Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring op de woning

Let op! Er is geen koop gesloten als niet óók overeenstemming is bereikt over de aanvaardingsdatum en de eventueel gestelde (ontbindende) voorwaarden. Lees hier meer over de ontbindende voorwaarden.

Bod uitbrengen bij Makelaarsland

Een bod uitbrengen op een huis van Makelaarsland kunt u via de website www.makelaarsland.nl of 088 200 2000 doen. Makelaarsland neemt uw voorstel in behandeling en zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u en de verkoper opnemen om nader te overleggen over de bieding. Een door u uitgebracht voorstel wordt vertrouwelijk behandeld en door Makelaarsland alleen aan de verkoper kenbaar gemaakt.

Uw voorstel zal aan de verkoper worden voorgelegd. De verkoper kan uw voorstel accepteren, een tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel afwijzen. Vervolgens nemen wij telefonisch contact met u op om de reactie van de verkoper te bespreken. U kunt daar weer op reageren. Op deze wijze gaan we door totdat er overeenstemming is bereikt of totdat blijkt dat overeenstemming niet haalbaar is.

Bij het uitbrengen van een voorstel krijgt u van Makelaarsland een persoonlijke MijnMakelaarsland, waar u 24 uur per dag de status van uw bieding(en) kunt raadplegen.

Veel Gestelde Vragen / Hoe kan ik een bod uitbrengen op een huis? 3.80/5 (76.00%) 5 votes

Posted in: Huis kopen