Verborgen gebreken…
Wat nu?!

Door
Martijn Klok
op

Heb je net vol enthousiasme de sleutel van je nieuwe huis ontvangen, loop je tegen een gebrek aan. De euforie maakt plaats voor teleurstelling, zorgen en wellicht boosheid. Heel begrijpelijk, want op gebreken zit je als kersverse eigenaar natuurlijk niet te wachten.

Toch horen verborgen gebreken er een beetje bij

Geen enkel huis is namelijk perfect. Als koper van een bestaande woning moet je dus ook altijd tot op zekere hoogte rekening houden met een bepaalde mate van meteen te verrichten (achterstallig) onderhoud en aanpassing aan de eisen van de tijd, zelfs al was de noodzaak daartoe ten tijde van het sluiten van de koop niet direct zichtbaar.

In de koopovereenkomst is daarnaast opgenomen dat de woning aan koper wordt overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van de overeenkomst bevond, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Maar je hoeft natuurlijk niet alles te pikken

In de koopovereenkomst staat namelijk ook dat je als koper mag verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die nodig zijn om er normaal in te kunnen wonen. Als sprake is van een ernstig gebrek waardoor het normaal gebruik als woning wordt belemmerd, kan de verkoper daarvoor aansprakelijk worden gehouden. Er moet dan wel worden aangetoond dat het gebrek al bestond op het moment van de overdracht.

Mededelingsplicht verkoper

Eigenschappen en gebreken die de verkoper bekend zijn, moet hij melden. Op de informatie die je van de verkoper krijgt mag je vervolgens ook vertrouwen. Als de verkoper bijvoorbeeld heeft gegarandeerd dat het dak niet lekt, kun je hem aansprakelijk stellen als dat toch het geval blijkt te zijn. Als de verkoper moedwillig zaken verzwijgt, is hij daarvoor ook aansprakelijk.

Onderzoeksplicht koper

Je kunt als koper echter niet alleen maar afgaan op de mededelingen van de verkoper. Je hebt zelf ook de verplichting om alles wat voor jou van belang kan zijn te onderzoeken. Dit betreft zowel de bouwkundige staat als ook de juridische staat. Zichtbare gebreken hoeft de verkoper je dus niet specifiek op te wijzen. Een gebrek is alleen een verborgen gebrek als je het gebrek niet redelijkerwijs zelf eerder op hebt kunnen merken. Je kunt gebreken boven tafel krijgen door een bouwkundige keuring te laten uitvoeren.

Ouderdomsclausule

Zeker bij oudere woningen wordt in de koopovereenkomst vaak een zogenaamde ouderdomsclausule opgenomen. Deze clausule geeft aan dat het de koper bekend is dat hij een woning koopt die al wat ouder is en dat je daarom aan de bouwkwaliteit of bouwkundige staat niet dezelfde eisen kunt stellen als bij nieuwere woningen. De ouderdomsclausule beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper of sluit deze uit. Verborgen gebreken komen dan dus voor rekening van de koper zelf.

Onderneem actie bij verborgen gebreken

Als je tegen verborgen gebreken aanloopt is het verstandig dit tijdig aan de verkoper of de verkopende makelaar te melden. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het bijvoorbeeld wordt om aan te tonen dat het gebrek al bestond ten tijde van de overdracht.

Als je als verkoper wordt aangesproken op verborgen gebreken, neem dan contact op met Makelaarsland, zodat kan worden bekeken of je aansprakelijk bent.

Contact

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.