Vernieuwd energielabel 1 januari beschikbaar

Door
Makelaarsland
op

Het vernieuwde energielabel voor woningen en gebouwen is vanaf 1 januari 2010 beschikbaar voor consumenten. Het label laat zien hoe energiezuinig een woning of gebouw is en welke maatregelen er mogelijk zijn om het energieverbruik te verminderen.

Het energielabel is op diverse onderdelen verbeterd.

  • De lay-out is verbeterd en getest onder meer dan 500 consumenten. Essentie van de lay-out is dat de consument in staat is om de boodschap van het energielabel beter te begrijpen en wordt aangezet tot het nemen van energiebesparende maatregelen.
  • Bij het energieverbruik wordt voortaan aangegeven wat het gestandaardiseerd energieverbruik is voor elektriciteit, gas en/of warmte. Zo kan het label gebruikt worden om het energieverbruik van verschillende woningtypen met elkaar te vergelijken.
  • Er zijn nieuwe technieken opgenomen om te bepalen welk label de woning krijgt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een uitbreiding met decentrale ventilatie, micro warmtekrachtkoppeling (Hre-ketel), douchewarmtewisselaar en bodemisolatie van de kruipruimte. Voor het borgen van de kwaliteit van het label zijn meerdere maatregelen getroffen.
  • Een woning moet door een medewerker van een gecertificeerde bedrijf beoordeeld worden. Ook moet het gecertificeerde bedrijf minstens één keer per jaar een interne kwaliteitscontrole uitvoeren en de resultaten hiervan overleggen aan de certificerende instelling, die de kwaliteitscontroles uitvoert.
  • De controles door de certificerende instellingen zijn verder aangescherpt. Bij afwijkingen worden extra controles uitgevoerd bij het bedrijf waar de afwijking is opgetreden. Bij structurele fouten wordt het certificaat ingetrokken of opgeschort. Verder is het opnameprotocol eenvoudiger gemaakt, zodat de kans op afwijkingen door verkeerde opnamegegevens veel kleiner is.
  • Naast de bestaande klachten- en geschillenregeling komt er per 1 januari een digitaal klachtenloket www.energielabelklachten.nl

Minister Van der Laan heeft er alle vertrouwen in dat het label door de verbeteringen een geslaagde doorstart maakt. Hij ziet het energielabel als middel en niet als doel op zich. Het is de bedoeling om woningeigenaren te informeren en aan te zetten tot het nemen van (energiebesparende) maatregelen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, het is ook beter voor de gezondheid en het wooncomfort. Het energielabel moet uitgroeien tot het instrument om woningeigenaren objectief te informeren over de energieprestatie van hun woning.

Energiebesparende maatregelen dragen bij aan de betaalbaarheid van het wonen. Veel maatregelen die een investering vragen, verdienen zichzelf binnen een paar jaar terug door een lagere energierekening. Denk aan isolatie of de plaatsing van een zuinige verwarmingsketel. Ze zorgen daarnaast voor meer wooncomfort, maken het leven in het huis gezonder en verhogen daarmee de kwaliteit en plezier van het wonen. Daarnaast is energiebesparing goed voor het klimaat.

Het overhandigen van een energielabel is per 1 januari 2008 verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning. Kort na de introductie kwamen er kritische geluiden uit de markt over de kwaliteit van het label. VROM heeft deze signalen actief opgepakt en heeft samen met de marktpartijen gewerkt aan een betrouwbaarder en bruikbaarder label.

Bron: VROM

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.