Wat betekenen de standpunten van de politieke partijen voor u als huizenbezitter?

Door
Makelaarsland
op

Op 12 september kunnen wij weer onze stem uitbrengen op één van de politieke partijen. De standpunten liggen ver uiteen wat betreft de invloed die ze gaan uitoefenen op de huizenmarkt en met name op de hypotheekrenteaftrek. Het wordt voor huizenbezitters steeds belangrijker om deze standpunten mee te nemen in de keuze voor een politieke partij.

Er staat het nodige te gebeuren wat betreft de hypotheekrenteaftrek, de huurmarkt en aanverwante zaken die de huizenmarkt rechtstreeks beïnvloeden. Enkele jaren geleden was het beperken van de hypotheekrenteaftrek nog onbespreekbaar, maar het vormt nu een belangrijk speerpunt in de verkiezingsprogramma’s. In dit artikel geef ik u inzicht in welk opzicht de politieke partijen maatregelen willen treffen die de huizenbezitter raken. Voor u als kiezer is het belangrijk om stil te staan bij deze plannen. Ze kunnen namelijk veel invloed hebben op uw financiële positie voor de komende jaren.standpunten politieke partijen huizenmarkt

Beperken hypotheekrenteaftrek
Over het algemeen is de politiek het er wel over eens dat de woningmarkt moet veranderen. Hieronder treft u enkele van de standpunten aan van de grootste politieke partijen.

VVD
De VVD wil de huidige huizenbezitters ontzien, ze willen de hypotheekrenteaftrek namelijk slechts gaan beperken voor nieuw gesloten hypotheken vanaf 2013. Om de hypotheekrente volledig aftrekbaar te houden moet er een annuïtaire aflossing op de hypotheekschuld verricht worden gedurende de looptijd. De overdrachtsbelasting moet afgeschaft worden bij het aankopen van de eerste woning.

CDA
Het CDA is ook een voorstander van beperking van de hypotheekrenteaftrek voor nieuw gesloten hypotheken vanaf 2013. Er moet een aflossing worden ingebouwd, zodat de schuld geleidelijk wordt afgebouwd tot nul in een periode van dertig jaar. Daarnaast ziet het CDA de sociale vlaktaks als maatregel om de belastingheffing te herzien. Dit komt er kort gezegd op neer dat iedereen hetzelfde percentage aan belasting moet betalen. Dit heeft ook invloed op de hypotheekrenteaftrek, want huiseigenaren kunnen de betaalde hypotheekrente slechts aftrekken tegen een lager tarief. Ter stimulering van aflossen van de hypotheek wordt een zogenaamde fiscale aflossingsbonus genoemd.

PVV
De PVV wil niets weten van beperking van de hypotheekrenteaftrek. Deze politieke partij ziet het probleem van de dure regeling van de hypotheekrenteaftrek ook in, maar wil niet tornen aan de regeling om verdere schade aan de huizenmarkt te voorkomen. Dit kan ook gezien worden als het doorschuiven van het probleem ten behoeve van de prijsontwikkeling van de huizen.

PvdA
Het belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken moet verlaagd worden. Huizenbezitters met hoge inkomens kunnen nu de betaalde hypotheekrente aftrekken tegen een belastingtarief van 52 procent. Dit percentage zou verlaagd moeten worden naar 30 procent. Dit moet in kleine stappen door jaarlijks het tarief met 1 procent te verlagen naar 30 procent in 2035. Daarnaast moet er een plafond van €1.000.000 worden gesteld waarvoor hypotheekrenteaftrek geldt. Dit plafond wordt in de loop der jaren verlaagd naar de prijs van een gemiddeld koophuis. De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft voor starters.

SP
Er moet een jaarlijks dalend maximumbedrag worden ingesteld waarover hypotheekrenteaftrek kan worden genoten. In een periode van tien jaar tijd moet het maximumbedrag verlaagd worden naar €350.000. Dit houdt dus in dat de betaalde hypotheekrente over het meerdere niet meer aftrekbaar is. Daarnaast moet het niet meer mogelijk zijn om hypotheekrente af te trekken tegen het hoogste tarief van 52 procent.

D66
De D66 ziet ook toekomst in een geleidelijke afbouw van de hypotheekschuld, maar zij willen ook de huidige huizenbezitters hierin niet ontzien. Voor de huidige huizenbezitters moet een overgangsregeling komen van vijf jaar, maar daarna moeten zij hun schulden ook gaan afbetalen. Verder willen zij de huizenmarkt stimuleren door de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait af te schaffen. Eerst voor de starters en uiteindelijk voor iedereen. D66 wil ook het belastingtarief waar de hypotheekrente tegen kan worden afgetrokken verlagen. Net als de PvdA moet het aftrekpercentage teruggebracht worden naar 30 procent door jaarlijkse verlagingen van 1 procent.

GroenLinks
Het programma van GroenLinks wijkt sterk af van de programma’s van de overige politieke partijen. Zij willen de hypotheekrente geleidelijk volledig gaan afschaffen. In eerste instantie wordt de aftrekmogelijkheid beperkt tot maximaal één miljoen euro aan hypotheek. Vervolgens volgt een verdere beperking in een periode van 25 jaar tot nihil. Volgens GroenLinks moet het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting worden afgeschaft.

ChristenUnie
Ook de ChristenUnie wenst voor nieuwe hypotheken vanaf 2013 een aflossing gedurende de looptijd. In hun programma willen ze de gevolgen voor starters wel beperken door ze tegemoet te komen. Het maximale bedrag waar hypotheekrenteaftrek voor moet gelden, moet gesteld worden op €750.000 om deze vervolgens geleidelijk te verlagen naar €500.000. Ook willen ze het tarief waar de hypotheekrente tegen kan worden afgetrokken geleidelijk beperken tot 30 procent. Voor nieuwe hypotheken wordt gelijk een plafond gesteld van 42 procent waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Als compensatie hoeven starters geen overdrachtsbelasting te betalen.

Verkiezingen 12 september
Bovenstaande standpunten van de politieke partijen zijn vrijwel allemaal gericht op het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Alleen de PVV wil de regeling onveranderd in stand houden. GroenLinks is de partij met de meest drastische maatregelen in hun verkiezingsprogramma. Zij willen de hypotheekrenteaftrek op lange termijn zelfs volledig afschaffen.

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen beslaan natuurlijk meer dan alleen de hypotheekrenteaftrek, maar bovenstaande standpunten kunt u meenemen in de overweging voor welke partij u gaat stemmen op 12 september.

Geschreven door Juul Dijkhuis

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.