Welke hypotheken zijn er?

Door

Maartje Lute

op

21 januari 2019

Er zijn verschillende soorten hypotheken. Wij leggen je uit welke er zijn wat de overeenkomsten zijn en de verschillen. De hypotheken die we hier bespreken zijn:

De annuïteiten hypotheek – de lineaire hypotheek –  de bankspaarhypotheek –  de aflossingsvrije hypotheek – hypotheek bij nieuwbouw – overbruggingshypotheek.

De Annuïteiten hypotheek

Het maandbedrag van een annuïteitenhypotheek bestaat uit aflossing en rente. Je kiest zelf de looptijd (maximaal 30 jaar) en een rentevaste periode (maximaal 20 jaar). Je lost deze hypotheek tijdens de looptijd helemaal af. In het begin betaal je veel rente en wat minder aflossing en na verloop van tijd betaal je minder rente (want het bedrag dat je leent wordt kleiner) en meer aflossing.

Aan het begin van de looptijd zijn je netto maandlasten het laagst. Je betaalt dan nog vooral rente over het geleende bedrag. Je hebt in dat geval veel hypotheekrenteaftrek. Naarmate je meer aflost, daalt je hypotheekschuld en betaal je minder aan rente. Je hebt dan minder hypotheekrenteaftrek en daardoor hogere netto maandlasten.

De Annuïteitenhypotheek kan voor jou de juiste keuze zijn als:

 • Je verwacht dat je in de toekomst wat meer te besteden hebt dan nu want jouw netto maandlasten nemen toe tijdens de looptijd.
 • Je jouw hypotheek tijdens de looptijd af wilt lossen.
 • Je gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek.

De Lineaire hypotheek

Bij de Lineaire Hypotheek is het aflossingsbedrag per maand tijdens de gehele looptijd gelijk. Ook hier kies je zelf de looptijd (maximaal 30 jaar) en een rentevaste periode (maximaal 20 jaar). Je betaalt in het begin vooral rente en weinig aflossing, maar geleidelijk aan los je steeds meer af en betaalt je steeds minder aan rente. De bruto maandlasten bij de Lineaire Hypotheek zijn in het begin hoger dan bij een Annuïteitenhypotheek. Maar door de snellere aflossing op de Lineaire Hypotheek dalen de bruto maandlasten tijdens de rentevaste periode. Bij de Annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de rentevaste periode gelijk. Maak je gebruik van hypotheekrenteaftrek? Bij de Lineaire Hypotheek dalen de netto maandlasten tijdens de looptijd. Bij de Annuïteitenhypotheek stijgen deze.

 De Lineaire Hypotheek kan voor jou de juiste keuze zijn als:

 • Je direct wilt beginnen met aflossen, omdat je bijvoorbeeld in de toekomst minder te besteden hebt.
 • Je in de toekomst minder wilt uitgeven aan je hypotheek.
 • Je gebruik wilt maken van hypotheekrenteaftrek

Wil je advies over welke hypotheek het beste bij jou past?

De Bankspaarhypotheek

De Bankspaarhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en een Bankspaarrekening. Aan het einde van de looptijd los je de hele bankspaarhypotheek af met het gespaarde vermogen. Het maandbedrag bestaat uit rente en de inleg op de Bankspaarrekening. Dit bedrag verandert niet tijdens jouw rentevaste periode. Aan het einde van de rentevaste periode wordt het maandbedrag opnieuw berekend aan de hand van het nieuwe rentepercentage.

Met de Bankspaarhypotheek spaar en leen je tegelijkertijd. Je betaalt maandelijks hypotheekrente over je lening en legt een bedrag in op je Bankspaarrekening. Bij deze hypotheekvorm is het rentepercentage dat je betaalt voor de hypotheek gelijk aan het rentepercentage dat je ontvangt over het gespaarde bedrag. De Bankspaarrekening is geblokkeerd en verpand aan de bank. Dat wil zeggen dat je gedurende de looptijd van de hypotheek niet over het opgebouwde kapitaal kunt beschikken.

 Bankspaarhypotheek nog beperkt mogelijk

 Het afsluiten van een Bankspaarhypotheek is alleen mogelijk als je al een hypotheek hebt op basis van vermogensopbouw in box 1. Heb je een hypotheek op basis van bijvoorbeeld een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of een Spaarrekening Eigen Woning (SEW)? Dan kunt je deze onder bepaalde voorwaarden zonder belastingheffing omzetten naar een ING Bankspaarhypotheek. Dit proces heet ‘Fiscaal Geruisloze Inbreng’.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek los je aan de einde van de looptijd in één keer je hypotheek af. Je kiest zelf de looptijd (maximaal 30 jaar) en een rentevaste periode (maximaal 20 jaar). Tijdens deze looptijd betaal je alleen rente en geen aflossing. Aan het einde van de looptijd kan je de hypotheek aflossen met eigen middelen, zoals spaargeld en beleggingen of de verkoopopbrengst van je woning. Bouw je zelf onvoldoende vermogen op? Dan loop je het risico dat je je huis moet verkopen om je hypotheek op de einddatum af te lossen. Daarbij bestaat de kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de hypotheek af te lossen.

De Aflossingsvrije Hypotheek is niet voor starters. Deze hypotheekvorm heeft het voordeel van lagere maandlasten. Maar deze hypotheekvorm brengt ook risico’s mee:

 • Heb je geen eigen middelen om je hypotheek af te lossen? Dan ben je aan het eind van de looptijd wellicht gedwongen om je woning te verkopen.
 • Brengt je woning niet voldoende op, dan houd je een restschuld over.
 • Je betaalt tijdens de looptijd alleen rente
 • De hypotheekschuld blijft gelijk omdat u niet aflost
 • Aflossen aan het einde van de looptijd

Je kunt een Aflossingsvrije Hypotheek afsluiten voor 50% van de taxatiewaarde of aankoopprijs van je woning. De overige 50% leen je dan met een andere hypotheekvorm of financiert je (gedeeltelijk) met je eigen geld. Daarnaast kun je bij de Aflossingsvrije Hypotheek alleen nog onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek.

Hypotheek bij nieuwbouw

Vaak duurt het even voordat de bouw van een nieuwbouwproject begint. Bij ING krijg je een hypotheekofferte die standaard 6,5 maanden geldig is. Begint de bouw nog later? Geen probleem, bij een getekende offerte wordt de termijn automatisch verlengd met maximaal zes maanden. Aan deze verlenging zijn kosten verbonden. Zo kun je in totaal tot 12,5 maanden zekerheid krijgen over je hypotheek. Terwijl je blijft profiteren van de rente die in jouw offerte staat.

Geen annuleringskosten als de koop niet doorgaat

Wordt je nieuwbouwproject geannuleerd nadat je de hypotheekofferte hebt geaccepteerd? Dan betaal je geen kosten voor het annuleren van de hypotheekofferte. Dat geldt ook als de koop om een andere reden niet doorgaat, zoals bijvoorbeeld echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Je betaalt wel annuleringskosten als je de hypotheekofferte annuleert alleen omdat de rente gedaald is. Of als de hypotheek na 12,5 maanden nog niet is ingegaan (bijvoorbeeld als het nieuwbouwproject nog niet is gestart) en de rente in de tussentijd is gedaald. Als de rente stijgt, betaal je geen annuleringskosten.

Als je een nieuwbouwwoning koopt, heb je tijdens de bouw vaak te maken met dubbele woonlasten. Je betaalt al voor je nieuwe woning en ook voor het huis waar je in woont. Bespreek met je hypotheekadviseur hoe je dit het beste kunt regelen. Voordeel van een nieuwbouwwoning is dat je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen.

Overbruggingshypotheek

Als je een nieuwe woning wilt kopen maar je oude woning is nog niet verkocht, en je wilt de overwaarde gebruiken voor je nieuwe woning. Dan kan je gebruik maken van een overbruggingshypoteek. Hiermee leen je het bedrag aan overwaarde tijdelijk voor de financiering van je nieuwe woning.

Zo werkt een Overbruggingshypotheek

Een Overbruggingshypotheek is een tijdelijke, aflossingsvrije hypotheek. Je betaalt tijdens de looptijd alleen rente en je lost de Overbrugginshypotheek af op het moment dat je je oude woning verkoopt. Of aan het einde van de looptijd, als je oude woning op dat moment nog niet verkocht is. De maximale looptijd van de Overbruggingshypotheek is 2 jaar. De rentevaste periode is standaard een jaar.

Bron: ING
De informatie die hierboven staat is gebaseerd op de hypotheekregels van de ING, regels voor hypotheken bij andere geldverstrekkers kunnen mogelijk iets afwijken.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt u natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaatst u automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kunt u uw keuze achteraf ook altijd aanpassen.