Regeerakkoord Rutte 3: over huizenbezit en hypotheek

Door
Makelaarsland
op

Het regeerakkoord van Rutte drie leidt tot een aantal hervormingen voor huizenbezitters en mensen die een hypotheek willen. Wij zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

Maximale hypotheek niet verder verlaagd

De afgelopen jaren is de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde met stappen verlaagd. In 2018 volgt de laatste stap. Er mag niet meer dan de woningwaarde van 100% geleend worden. In het regeerakkoord geeft het nieuwe kabinet aan deze niet verder te verlagen. Een van de redenen is dat starters ook toegang moeten blijven houden tot de huizenmarkt. Kopers weten zo waar ze aan toe zijn, nu ze niet méér kunnen lenen dan de woningwaarde. Door de hypotheekrenteaftrek versneld te af te bouwen wordt de prikkel om maximaal te lenen kleiner. Onder normale omstandigheden zou dit voor een dalende huizenprijs kunnen zorgen

Hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks verlaagd met 0,5%. In het nieuwe regeerakkoord worden deze stappen versneld en vergroot naar 3% per jaar vanaf 2020. Het percentage waarover de hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt zo versneld verlaagd tot het laagste belastingtarief. In het nieuwe belastingstelsel is dit 36,9%. Dit betekent dat het belastingvoordeel voor huizenbezitters stapsgewijs minder wordt, te beginnen met de hoge inkomens. Het kabinet zegt wel toe huizenbezitters te compenseren door middel van een verlaging van het eigenwoningforfait naar 0,6% nu is deze meestal nog 0,75%

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning (nu meestal 0,75%). Dit bedrag wordt bij je inkomen opgeteld zodat je hierover belasting kan betalen. Van dit opgetelde bedrag mag je vanaf nu de hypotheekrente weer aftrekken.

Belastingvoordeel bij geen (of kleine) hypotheek verdwijnt

Voor mensen die hun hypotheek volledig of grotendeels hebben afgelost is het eigenwoningforfait dus een bijtelling. Sinds 2005 verviel voor huizenbezitters het eigenwoningforfait als deze hoger was dan de hypotheekrenteaftrek. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd. Dit belastingvoordeel is ingevoerd om het af lossen van de (veelal aflosvrije) hypotheek te bevorderen.

In het regeerakkoord maakt het nieuwe kabinet bekend de Wet Hillen stapsgewijs af te schaffen. Dit leidt tot verontwaardiging onder huizenbezitters die de afgelopen jaren hebben afgelost. Zij voelen het als een boete voor hun ‘goede gedrag’. Op het laatste moment is de termijn van uitfasering daarom van 20 jaar naar 30 jaar gegaan.

Minder snel een vast contract

Werknemers komen minder snel in aanmerking voor een vast contract. De periode waarna werkgevers en vast contract moeten aanbieden gaat van 2 naar 3 jaar. Ook de proeftijd van een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 2 naar 5 maanden.

Bij een aantal banken is een vast contract nog altijd een vereiste om een hypotheek te sluiten. Gelukkig zijn de mogelijkheden voor een hypotheek zonder vast contract het afgelopen jaar groter geworden. Deze ontwikkeling richting meer maatwerk bij de hypotheekverstrekking blijft belangrijk.

Pensioen opbouwen makkelijker met eigen woning

Het kabinet Rutte 3 wil werk maken van een hervorming van het pensioenstelsel. Pensioen opbouwen blijft voor iedereen verplicht, maar wel in een persoonlijk potje. Daarin wordt het eenvoudiger om vermogensopbouw in de eigen woning te integreren in de pensioenopbouw. Deze hervorming moet in 2020 zijn afgerond.

Wat besloot het oude kabinet?

De volgende besluiten zijn genomen door het oude kabinet. Het nieuwe kabinet draait deze niet terug.

  • De renteaftrek voor restschuldfinancieringen vervalt per 1 januari 2018. Verhuizen met een restschuld wordt hierdoor duurder.
  • De maximale hypotheek voor 2018 staat vast. Volgend jaar kan niet meer geleend worden dan de woningwaarde en tweeverdieners kunnen meer lenen.
Bron: hypotheek-rentetarieven.nl

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.