Lauwe woningmarkt in juli 2012

Door
Makelaarsland
op

De opleving van juni zet niet door.  Minder bezichtigingen en minder verkopen kenmerken de woningmarkt in juli. Een afwachtende houding consument regeert , stimulerende maatregelen ontbreken.

Woningmarkt juli

Na een maandenlange stijgende lijn in het aantal bezichtigingen ten opzichte van vorig jaar laat juli een daling zien van 21 procent. Vanaf maart laat het aantal bezichtigingen juist een stijgende lijn zien en werd het negatieve verschil met 2011 steeds kleiner. In juli is dit verschil weer groter geworden.  Het aantal aangevraagde bezichtigingen in juli is 61.000. Gemiddeld is 1 op de 4 woningen bezichtigt.

Ook het aantal verkopen ligt in juli lager. Het verschil in het aantal verkopen onder voorbehoud is net als bij de bezichtigingen 21 procent, terwijl er in juni nog sprake was van een toename van het aantal verkopen. Onder de verkochte panden zit ook een hele bijzondere; het kleinste appartement van Nederland. Het appartement aan de Prinsengracht te Amsterdam meet 13 m2! In totaal werden er in juli 5.900 woningen onder voorbehoud verkocht. 1 op de 10 bezichtigingen leidde tot de verkoop van een woning.

Belangrijkste oorzaken voor tegenvallende cijfers juli:

  • Vorig jaar juli was kunstmatig hoog  door de toen aangekondigde verlaging van de overdrachtsbelasting;
  • De grens waarbinnen hypotheken met nationale hypotheekgarantie (en dus een lagere rente) kunnen worden afgesloten is per 1 juli dit jaar omlaag gegaan;
  • Aankomende verkiezingen en daaruit voortvloeiende maatregelen op de woningmarkt zorgen voor uitstel van aankoop.

Vooruitblik op de woningmarkt 2e helft 2012

Het is overduidelijk dat stimulerende maatregelen een boost geven aan de woningmarkt. Met name als deze een tijdelijk karakter hebben.  Zo heeft de ‘tijdelijke’ verlaging overdrachtsbelasting vorig jaar direct gewerkt en werkte ook dit jaar door.  Andersom werken negatieve signalen en onzekerheid net zo hard averechts. Zolang huizenprijzen een dalende trend laten zien, de financierbaarheid onder druk staat en er onzekerheid is over toekomstplannen komt de woningmarkt niet uit het slop.

Qua volume heeft de woningmarkt overigens haar dieptepunt wel bereikt met zo’n 90.000 transacties per jaar en zal voorlopig op het huidige niveau doorkabbelen. Zeker zolang de betaalbaarheid goed is. Woningen zijn sinds 2008 13% goedkoper geworden en de rente is historisch laag.  Verkopers en kopers die zich nu op de markt begeven hebben een duidelijke noodzaak om te ver(kopen) . Deze groep zal er altijd zijn.  Prijzen staan voorlopig nog wel onder druk door het grote aanbod. Wie wil verkopen zal genoegen moeten nemen met een lager prijsniveau.

Toelichting woningmarktindicator 2012

Het aantal aangevraagde bezichtigingen is de meest actuele  indicator om aan te geven  hoe de vraag op de woningmarkt zich ontwikkeld.  Verkochte woningen (onder voorbehoud)  geven een actueel beeld van de meest recent gesloten transacties. Samen bepalen deze indicatoren de vraag naar particuliere woningen en de daadwerkelijke transacties.

Makelaarsland brengt maandelijks het aantal bezichtigingen en verkochte woningen onder voorbehoud van financiering  in beeld. Makelaarsland is de grootste makelaar van Nederland en werkt landelijk.  Door de centrale registratie van bezichtigingen en transacties  ontstaat een actueel beeld over de woningmarkt in Nederland.

De indicatoren geven een actueler beeld dan de kadastergegevens die de inschrijving van al overgedragen woningen aangeven. De kadastercijfers berusten op de markt van circa 5 maanden geleden. Hetzelfde geldt voor definitief verkochte woningen. Deze cijfers zijn al snel 2.5 maand oud, aangezien het financieringstraject steeds langer in beslag neemt.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.