Woningzoekers laten zich in februari niet van de wijs brengen

Door
Makelaarsland
op

Al het gesteggel rondom nieuwe hypotheekmaatregelen en de vertrouwenscrisis in de Nederlandse economie doen de woningmarkt geen goed. 

Toch liet woningzoekend Nederland zich niet van de wijs brengen. De schade bleef beperkt. Februari laat een positiever beeld zien dan januari 2013.
Het aantal verkochte woningen is in februari minder hard teruggelopen dan in januari van dit jaar. Waar de terugval in januari maar liefst 36% was ten opzichte van 1 jaar eerder liet februari een gematigder beeld zien met een terugval van 25%. Ook in februari speelde het verwachte effect van naar voren gehaalde verkopen in het 4e kwartaal 2012 nog steeds mee, waardoor er een iets vertekend beeld ontstaat.

Het aantal woningverkopen bedroeg in februari 4.800. Daarmee werden er 1300 woningen meer verkocht dan in januari. De vraag naar koopwoningen is stijgende. Het aantal aangevraagde bezichtigingen lag rond de 68.000.

Verwachting

Nu het erop lijkt dat het lenteweer begint krijgen woningzoekers gewoonlijk ook weer meer interesse in het opknappen van hun woning en in het bezichtigen van woningen. Met de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 6 april verwacht ik dan ook de reguliere toename in vraag naar koopwoningen. Vanaf half maart, richting april zal het aantal woningverkopen toenemen. Het effect van de naar voren gehaalde verkopen in het laatste kwartaal 2012 zal de komende maanden wegebben.

De stimuleringsmaatregelen in het nieuwe woningakkoord zullen enigszins helpen maar onvoldoende zijn om op korte termijn structureel herstel op de woningmarkt te realiseren. De nieuwe hypotheekconstructie, ter beperking van de aflossing, is dermate ingewikkeld dat banken en kabinet zelf nog tijd nodig hebben om deze te vertalen naar een werkbaar product. De meest positieve regeling uit het woningmarktakkoord is de verhoging van de starterslening van 20 naar 50 miljoen. Zeker omdat deze maatregel een tijdelijk karakter kent, onder het motto “Op = Op”. Het verleden heeft geleerd dat juist tijdelijke maatregelen aanzetten tot actie.

Woningmarktindicator Makelaarsland februari

Toelichting woningmarktindicator 2012

Het aantal aangevraagde bezichtigingen is de meest actuele indicator om aan te geven hoe de vraag op de woningmarkt zich ontwikkeld. Verkochte woningen (onder voorbehoud) geven een actueel beeld van de meest recent gesloten transacties. Samen bepalen deze indicatoren de vraag naar particuliere woningen en de daadwerkelijke transacties.

Makelaarsland brengt maandelijks het aantal bezichtigingen en verkochte woningen onder voorbehoud van financiering in beeld. Makelaarsland is de grootste makelaar van Nederland en werkt landelijk. Door de centrale registratie van bezichtigingen en transacties ontstaat een actueel beeld over de woningmarkt in Nederland.

Deze indicatoren geven een actueler beeld dan de kadastergegevens die de inschrijving van al overgedragen woningen aangeven. De Kadastercijfers berusten op de markt van circa 5 maanden geleden. Hetzelfde geldt voor definitief verkochte woningen. Deze cijfers zijn al snel 2,5 maand oud, aangezien het financieringstraject steeds langer in beslag neemt.

Geschreven door Jeroen Stoop

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.