Hoe kan ik een bod uitbrengen op een huis?

Als je een huis hebt bezichtigd dat aan je woonwensen voldoet, wil je overgaan tot het uitbrengen van een bod.

Je brengt een bod uit bij de verkopende partij. In de meeste gevallen heeft de verkoper van de woning een verkoopmakelaar ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. Je brengt een bod dan uit bij de verkopend makelaar. Je kunt het bod uitbrengen per e-mail (of schriftelijk), via de website van de makelaar of telefonisch. Om voor iedereen duidelijk te stellen wat het voorstel inhoudt (prijs, voorwaarden, oplevering), geniet het de voorkeur om het bod altijd per e-mail te bevestigen. De verkopend makelaar bespreekt het voorstel met zijn klant en adviseert de verkoper in de te nemen stappen. De verkopende partij kan je bod accepteren, afwijzen of een tegenvoorstel uitbrengen.

Tip! Het is aan te raden om een woning minimaal twee keer te bezichtigen, alvorens je een voorstel uitbrengt. Tijdens een tweede bezichtiging zul je merken dat andere aspecten van de woning opvallen, die je tijdens de eerste bezichtiging niet had opgemerkt.

Aanvaardingsdatum
Let erop dat een bod niet alleen uit een prijs bestaat, maar ook uit de aanvaarding en eventuele voorwaarden. De aanvaardingsdatum, ook wel transportdatum of leveringsdatum genoemd, is onderdeel van de onderhandelingen. Het is belangrijk dat je bij het uitbrengen van een voorstel aangeeft op welke datum je wilt aanvaarden. Dit is het moment dat de woning zal worden overgeschreven bij de notaris en je de sleutel in ontvangst neemt. Je hebt een aantal mogelijkheden. Je kunt met de door de verkoper opgegeven datum van overdracht akkoord gaan, je kunt een nieuw voorstel doen of aangeven dat je hierover nader wilt overleggen.

Ontbindende voorwaarden
Naast de prijs en de datum van aanvaarding kun je ook (ontbindende) voorwaarden aangeven. De meest voorkomende zijn:

  • Verkrijgen van een financiering/hypotheek op de woning
  • Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring op de woning

Let op! Er is geen koop gesloten als niet óók overeenstemming is bereikt over de aanvaardingsdatum en de eventueel gestelde (ontbindende) voorwaarden. Lees hier meer over de ontbindende voorwaarden.

Bod uitbrengen bij Makelaarsland
Een bod uitbrengen op een huis van Makelaarsland kun je via de website www.makelaarsland.nl of 088 200 2000 doen. Makelaarsland neemt je voorstel in behandeling en zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact met jou en de verkoper opnemen om nader te overleggen over de bieding. Een door jou uitgebracht voorstel wordt vertrouwelijk behandeld en door Makelaarsland alleen aan de verkoper kenbaar gemaakt.

Je voorstel zal aan de verkoper worden voorgelegd. De verkoper kan je voorstel accepteren, een tegenvoorstel uitbrengen of je voorstel afwijzen. Vervolgens nemen wij telefonisch contact met je op om de reactie van de verkoper te bespreken. Je kunt daar weer op reageren. Op deze wijze gaan we door totdat er overeenstemming is bereikt of totdat blijkt dat overeenstemming niet haalbaar is.

Bij het uitbrengen van een voorstel krijg je van Makelaarsland een persoonlijke MijnMakelaarsland, waar je 24 uur per dag de status van je bieding(en) kunt raadplegen.