Wat houdt de onderzoeksplicht koper in als u een huis koopt?

De verkoper heeft een meldingsplicht, dit houdt in dat alle bekende gebreken, zowel juridisch als bouwtechnisch, gemeld moeten worden aan een potentiële koper. De koper heeft ook een onderzoeksplicht.

Wanneer een koper niet zeker is van de onderhoudstoestand van een woning, dan adviseren wij een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren. Voor juridische zaken, zoals bestemmingsplannen in de buurt (het bestemmingsplan is het plan dat de gemeente heeft aangesteld en waarin wordt beschreven hoe de onroerende zaak gebruikt mag worden en hoe de omgeving gebruikt mag worden), kan de koper de gemeente en het kadaster raadplegen. Ook kunnen kopers ervoor kiezen zelf een (NVM) aankoopmakelaar in te schakelen om hun belangen te behartigen en te wijzen op alle relevante zaken.

Gebreken na levering woning
Mocht een koper een woning hebben aangekocht en er worden gebreken gevonden, dan moet dit zo spoedig mogelijk bij de aankopend makelaar (indien ingeschakeld bij aankoop) of verkopend makelaar gemeld worden. De makelaar kan het gevonden gebrek dan bespreken met de verkoper en in overleg kan besloten worden of het gebrek verholpen kan worden. Wanneer te lang gewacht wordt met het aangeven van gebreken, wordt de kans kleiner dat de verkoper hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.

Veel gestelde vragen

Wat houdt de onderzoeksplicht koper in als je een huis koopt?

Wat houdt de meldingsplicht verkoper in?

Hoe verloopt de eigendomsoverdracht?

Alle veelgestelde vragen