Is een mondelinge overeenstemming bindend? En wat is een schriftelijkheidsvereiste?

Lange tijd bestond er onduidelijkheid over het antwoord op de vraag of de particuliere verkoper van een woning ook een beroep kan doen op het schriftelijkheidsvereiste.

In december 2011 heeft de Hoge Raad, uitgemaakt dat ook de verkoper een beroep kan doen op het schriftelijkheidsvereiste mits de kopende partij een particulier is. Zolang geen schriftelijke koopovereenkomst is gesloten, kunnen zowel de particuliere koper als particuliere verkoper niet worden gehouden aan nakoming. Een mondelinge overeenstemming is dus niet bindend. Tot het meewerken aan het opmaken van een schriftelijke koopovereenkomst kan de verkoper niet gedwongen worden.