Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat zijn optie eigendom en recht van erfpacht?

Bij de koop van een woning word je in de meeste gevallen eigenaar van de woning en van het perceel grond waar de woning op staat. Je kunt ook een woning kopen met een recht van erfpacht. In dit geval word je wel eigenaar van de woning, maar geen eigenaar van de grond waar de woning op staat staat (grond is in bruikleen). Je krijgt het recht om de grond en het daarop gebouwde huis te gebruiken, maar de grond blijft in eigendom van een ander. Omdat een ander eigenaar is, zijn er voorwaarden aan het erfpachtrecht verbonden. Deze voorwaarden staan vermeld in de erfpachtovereenkomst. In veel gevallen dient er een vergoeding (canon) betaald te worden voor het gebruik van de grond.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.