Update energielabel

Door
Roos van Schaaijk
op

Per 1 januari 2015 is het verplicht om bij de verkoop van een woning een definitief energielabel aan te leveren.

De overheid geeft aan hier streng op toe te zien. De boete start rond 400 euro wanneer je niet aan uw verplichting voldoet. Vervolgens is de kans groot dat de overheid alsnog het aanleveren van een energielabel zal afdwingen. In januari of februari 2015 (zie tabel) krijgen alle huiseigenaren die nog geen energielabel bezitten een voorlopig energielabel thuis gestuurd. Dit voorlopige label kun je zelf omzetten in een definitief label.

Untitled

Heb je echter in januari al een afspraak bij de notaris voor de overdracht van uw woning en heeft u het voorlopig energielabel nog niet ontvangen? Dan kunt u twee dingen doen om toch op tijd een definitief energielabel te krijgen.

Zelf een definitief energielabel regelen

Je logt in met uw DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl. Hier vind je je voorlopige energielabel en de gegevens waarop het label gebaseerd is. Dit voorlopige label kan je laten omzetten in een definitief label. Je hoeft dus niet te wachten tot je per brief een voorlopig energielabel heeft gekregen.

Voor het omzetten naar een definitief label wordt bewijsmateriaal gevraagd. Het aanleveren van de juiste bewijsstukken is naar verwachting niet eenvoudig.

Een energielabelaar inschakelen

Heb je geen behoefte aan alle rompslomp rondom het verzamelen van bewijslast voor het label, dan kun je er ook voor kiezen om deze bewijsstukken te laten verzorgen door een energielabelaar. Makelaarsland heeft hiervoor ADA keur benaderd en een scherp tarief voor haar klanten bedongen.

Voor 100 euro (incl. btw) verzorgt Adakeur het bewijsmateriaal en controleren en valideren zij jouw aanvraag. Hiervoor komt de energielabelaar van ADA keur bij jou  langs om jouw woning in kaart te brengen en de gegevens en bewijsstukken worden naar je toe gestuurd. Tijdens het aanvragen van het definitief energielabel op de website van de overheid, voer je de bewijsstukken in en selecteer je  Adakeur als deskundige voor controle en validatie. Uw energielabel is een feit.

Wil je gebruik maken van deze dienst, stuur dan een e-mail naar info@adakeur.nl waarin je aangeeft een opdracht te geven voor het verzorgen van een definitief label op advies van Makelaarsland. Vermeld hierbij jouw naam, adres, telefoonnummer en (indien van toepassing) datum van overdracht van de woning.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.