Wat is een energielabel, hoe kom ik eraan en is deze verplicht?

Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.

Is het energielabel verplicht?
Ja, per 1 januari 2015 is het energielabel verplicht bij de presentatie en de oplevering van uw woning, als deze is verkocht. Mocht u het label tijdens de overdracht van uw woning niet in uw bezit hebben, dan loopt u het risico op een boete die kan oplopen tot € 400,-.

Hoe kom ik aan een energielabel?
In januari en februari 2015 hebben alle huiseigenaren een brief van de overheid ontvangen met een voorlopig energielabel van hun woning. U maakt deze definitief via een internetapplicatie van de overheid. Een erkende deskundige controleert uw aanvraag en u krijgt het definitief energielabel thuisgestuurd. De kosten verschillen tussen enkele euro’s of enkele tientjes.

Hoe controleer ik mijn energielabel?
Het voorlopig energielabel of huidig geregistreerd energielabel van een woning is te controleren via zoekuwenergielabel.nl.

Welke gebouwen hebben geen energielabel nodig?
Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

  • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
  • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
  • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
  • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
  • woonboten;
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Veel gestelde vragen

Wat is een energielabel?

Is het energielabel verplicht?

Hoe kom ik aan een energielabel?

Alle veelgestelde vragen