Burenrecht: kadastrale erfgrens

Door
Roos van Schaaijk
op

Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen jouw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van jou en de buren. Dat betekent dat je allebei (in overleg) verantwoordelijk bent voor het onderhoud, het schoonhouden en eventueel vernieuwen van de erfafscheiding. Samen met de buren betaal je de gemaakte kosten.

Het maakt daarbij niet uit wie deze erfafscheiding oorspronkelijk heeft neergezet. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig verantwoordelijk voor. (Bron: Het Juridisch Loket)

Schutting niet op kadastrale grens: wat nu?

Onlangs is er een uitspraak gedaan door de rechter in een burengeschil over de plaats van de schutting. Buurman A woont in Nijmegen. Buurman B woonde tijdelijk in het buitenland, maar bezat nog wel de woning naast Buurman A. Toen buurman B terug naast Buurman A ging wonen, komt hij erachter dat een nieuwe schutting ruim 20 centimeter op zijn erf staat, waardoor zijn tuin een stukje kleiner is geworden.

En toen…

  • Buurman B vraagt aan Het Kadaster een grensreconstructie en hierkomt uit dat de schutting niet op de kadastrale grens staat. Buurman B verzoekt buurman A de schutting te verplaatsen naar de grens.
  • Buurman A gaat hier niet direct mee akkoord en beroept zich op verjaring. Hij geeft aan dat de schutting op exact dezelfde plek is gezet als de vorige schutting en die stond er al ruim 30 jaar.
  • De rechter geeft aan dat er in de achtertuin van beide percelen al ruim 30 jaar een schutting staat. Twee situaties zijn mogelijk:
    – de oude schutting stond op de erfgrens en buurman A heeft de schutting op de grond van buurman B geplaatst: Buurman A moet de schutting verplaatsen.
    – de nieuwe schutting staat op de plaatst van de oude schutting: de schutting mag blijven staan. Buurman A heeft het stuk grond door verjaring gekregen.

De rechter beslist…

Buurman B moet volgens het burenrecht (met getuigenverklaringen, foto’s en documentatie) bewijzen dat de schutting op de kadastrale erfgrens stond en dat buurman A de nieuwe op een andere plaatst heeft gezet. Lukt dit niet, dan mag de schutting blijven staan.

Regels erfafscheiding

  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wil je een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of je een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Je mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van de buren.
  • Zonder toestemming van de buren mag je met jouw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat je wilt. Je mag er tegen aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten enzovoorts. aanbrengen, zolang je maar geen beschadigingen aanricht. Je mag aan jouw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag je aan jouw kant snoeien.

Bron: Tips en Advies Vastgoed

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.