Erfafscheiding: aanleiding tot burenruzie?

Door
Makelaarsland
op

Geschillen tussen buren zijn praktisch de orde van de dag. De erfafscheiding is een typisch onderwerp waarover buren met elkaar in de clinch kunnen liggen. Wat moet u van de erfafscheiding weten om een burenruzie te voorkomen?

Van wie is de erfafscheiding?

Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom. Dit betekent dat de beide buren samen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud (denk aan schilderwerk), het schoonhouden en het vernieuwen van de erfafscheiding.

De beide buren moeten de kosten van het onderhoud, etc. samen dragen. Zij betalen in principe dus ieder de helft. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig verantwoordelijk voor.

Word het eens met de buren over de erfafscheiding

Omdat beide buren samen verantwoordelijk zijn voor de gemeenschappelijke erfafscheiding, is het handig als buren het samen niet alleen eens zijn over het materiaal, maar bijvoorbeeld ook over de hoogte van de erfafscheiding e.d. Maar ook als zij het samen eens worden, zijn er echter grenzen aan wat allemaal is toegestaan.

Er zijn allerlei regels over bijv.de hoogte van erfafscheidingen. Deze staan in het Burgerlijk Wetboek, maar ook de gemeente of het plaatselijk gebruik kunnen regels stellen.

Wettelijke regels erfafscheiding

Een erfafscheiding moet in elk geval aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal twee meter hoog zijn, tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.
  • Voor het huis is de maximale hoogte één meter.
  • Willen de buren een schutting van meer dan twee meter hoog, dan doen zij er goed aan eerst bij de gemeente te informeren of zij daarvoor een omgevingsvergunning nodig hebben.
  • In de muur of schutting mogen geen openingen of ramen komen. De wet zegt namelijk dat er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen twee meter van de erfgrens mogen zijn die uitkijken op de grond van de buren.

Handen af van onze schutting

Zonder toestemming van de ander mogen de buren aan de eigen kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat zij willen. Ieder van de buren mag tegen de scheidsmuur aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten, enz., aanbrengen, zolang zij maar niets beschadigen.

Ieder van de buren mag aan zijn kant van de scheidsmuur of de schutting bijvoorbeeld een schildering aanbrengen of plantenbakken, e.d. bevestigen. Een gezamenlijke heg mogen beide buren aan hun eigen kant snoeien.

Ook als één van de buren alle kosten voor de erfafscheiding op zich neemt, is deze gezamenlijk eigendom. Als de schutting geheel op de eigen grond van één van de buren staat, is deze ook alleen eigenaar. Maar ook dan moet de tuinafscheiding voldoen aan alle geldende regels.

Bron: Tips en Advies Vastgoed

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.