Het schriftelijkheidsvereiste

Door

Jeroen Stoop

op

11 november 2014

In 2003 is in de wet opgenomen dat de koop van een woning door een consument-koper (particulier) schriftelijk moet worden aangegaan: het schriftelijkheidsvereiste. Voor die tijd kon een particulier ook mondeling een woning kopen.

Schriftelijk betekent hier: een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per e-mail, of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst, hier niet onder vallen.

Bescherming koper

Deze bepaling is vooral geschreven om particuliere kopers van woningen bijzondere bescherming te geven. Door het schriftelijkheidsvereiste ontstaat er meer duidelijkheid over de vraag of, en zo ja: wanneer een koop tot stand is gekomen. Na ontvangst van (een kopie van) de ondertekende koopovereenkomst heeft de koper zelfs nog drie dagen bedenktijd om een beslissing te herstellen.

Wijzigingen in uw darmwerking vaak optreden als gevolg van het niet-geabsorbeerde vet. Vettige of olieachtige ontlasting, olieachtige spotten, intestinale gas met kwijting, een gevoel van hoeft te hebben van een stoelgang meteen, toename van contact page het aantal stoelgang, of een slechte stoelgang controle kan optreden. Deze bijwerkingen kunnen erger worden als je eet meer vet dan u zou mogen. Als deze effecten aanhouden of verergeren, contact op met uw arts onmiddellijk. Als uw arts heeft voorgeschreven u om dit medicijn te gebruiken, vergeet niet dat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico van bijwerkingen. Veel mensen maken gebruik van deze medicatie hebben geen ernstige bijwerkingen.
More:
http://herpes-stop.info/privacidad

Ook bescherming verkoper

Vanaf 2003 was er lange tijd onduidelijkheid of een verkoper die de koopovereenkomst nog niet had ondertekend zich ook kon beroepen op het wetsartikel, of dat de wet alleen de particuliere koper beschermt. In 2011 heeft de Hoge Raad hierover duidelijkheid gegeven. De Hoge Raad heeft toen bepaald dat als er mondelinge overeenstemming is over de verkoop van een woning aan een particulier, en de verkoper weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van de koopovereenkomst, ook de particuliere verkoper zich erop mag beroepen dat aan de mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg toekomt. Dat betekent dat de particuliere verkoper of koper, die weigert mee te werken aan het tekenen van een koopovereenkomst van een woning daartoe niet kan worden gedwongen, omdat de wet hem niet daartoe verplicht. Daarom is er ook geen ruimte voor een schadevergoeding.

Bekijk nog even dit schema van de NVM (klik om te vergroten)!

Schriftelijkheidsvereiste

Bron: NVM