Hoe gaat het nieuwe kabinet de huizenmarkt helpen?

Door
Juul Dijkhuis
op

De crisis op de huizenmarkt heeft de politieke aandacht en dat is ook echt nodig. Het tekort aan huizen is namelijk groot. Er is een plan van aanpak gemaakt. Er moet snel veel nieuw worden gebouwd. De jubelton verdwijnt en kopen met een studieschuld wordt iets eenvoudiger.

Iedereen heeft het recht om te wonen. Het recht hebben op een huis wil helaas nog niet zeggen dat er op korte termijn ook een huis komt. Er is een schreeuwend tekort aan koophuizen en ook aan huurhuizen. Het nieuwe kabinet, met daarin VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, heeft een strijdplan in het regeerakkoord gezet. De huizenmarkt is hierin een belangrijk aandachtspunt. Hoe gaat het kabinet de huizenmarkt helpen?

Snel moeten er 30.000 tijdelijke woningen extra komen

Het nieuw bouwen van huizen is een langlopend proces. Alleen het rondkrijgen van de vergunningen kan al veel tijd kosten en dan is er nog geen steen gemetseld. Om direct al de druk op de huizenmarkt voor een deel weg te nemen, moeten er op korte termijn 30.000 huizen bij komen. De helft moet nieuwbouw worden, de andere helft bestaat uit omgebouwde kantoorruimte. We hebben een overschot aan kantoorruimte in Nederland, maar het ombouwen kost tijd en geld.

Sociale huren moeten omlaag

De huur voor huurders met een laag inkomen moet omlaag. Daar staat tegenover dat de huurders met een hoger inkomen stapsgewijs steeds meer moeten betalen voor de sociale huurwoning waar ze in wonen. Op deze manier moet het tekort aan sociale woonruimte worden verholpen. Deze plannen zijn alleen uitvoerbaar als er ook meer woonruimte komt. Huurders met hogere inkomens gaan niet uit de sociale huurwoningen als ze geen vervangende woonruimte hebben.

De verhuurdersheffing verdwijnt

Er moeten 100.000 huizen per jaar bijkomen om het tekort in te kunnen lopen. Minimaal twee derde van deze huizen moeten betaalbare huur- en koopwoningen worden. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Dit is een belastingheffing die woningcorporaties moeten betalen over de sociale huurwoningen. De besparing moeten de woningcorporaties weer investeren in woningbouw. Een struikelblok vormt het tekort aan personeel, volgens informateur Wouter Koolmees van D66.

Huurders met een middeninkomen met een middenhuurwoning krijgen bescherming

Huurders kunnen geconfronteerd worden met een sterke stijging van de huur. Er zijn plannen om huurders te beschermen tegen extreme huurverhogingen. De inrichting van de plannen moet nog gebeuren. Ook moet nog duidelijk worden welke huizen onder de sector ‘middenhuurwoning’ vallen.

Met een studieschuld een hogere hypotheek krijgen

In de nieuwe plannen van het kabinet voor de huizenmarkt zit ook een voordeel voor potentiële huizenkopers met een studieschuld. De schuld verlaagt het maximale hypotheekbedrag. Dat blijft zo, maar in de toekomst wordt er gerekend met de nog openstaande studieschuld. Nu wordt er bij het bepalen van de maximale hypotheek rekening gehouden met het schuldbedrag dat het oorspronkelijk was. De reguliere aflossingen op de studieschuld zorgen dus voor een hogere  hypotheek op het inkomen.

De jubelton verdwijnt

Starters kunnen nu nog met een schenking van ruim één ton eenvoudiger een huis kopen. Bijvoorbeeld ouders kunnen hun kinderen op deze manier helpen bij het kopen. Dat is mooi voor de gelukkigen, maar het zorgt ook voor ongelijkheid op de huizenmarkt. Potentiële kopers met rijke ouders bieden kopers die het voordeel niet hebben uit de markt. Waarschijnlijk heeft de zogenaamde ‘jubelton’ ervoor gezorgd dat de starterswoningen hard in prijs zijn gestegen.

Beleggers gaan een hogere overdrachtsbelasting betalen

Beleggers in vastgoed betalen nu een overdrachtsbelasting van 8%, terwijl kopers die zelf in het huis gaan wonen 2% betalen. Voor starters kan de overdrachtsbelasting zelfs onder voorwaarden 0% zijn. In het regeerakkoord staan plannen om de overdrachtsbelasting voor beleggers per 2023 te verhogen naar 9%.

Het zijn natuurlijk nog maar plannen waar de Eerste en de Tweede Kamer nog iets van moeten vinden. De uiteindelijke plannen van het kabinet voor de huizenmarkt in de toekomst kunnen dus afwijken, maar het begin is er.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.