Hypotheek aflossen met pensioen

Door
Juul Dijkhuis
op

Werknemers moeten een persoonlijke pensioenpot krijgen. Volgens de plannen van de staatsecretaris Klijnsma moet het mogelijk worden om een deel van het pensioengeld uit de eigen spaarpot in te zetten om de hypotheek af te lossen.

Dit is een interessante mogelijkheid, maar zeker een met ook nadelen. De nieuwe pensioenplannen zijn ingrijpender dan dat, maar de mogelijkheid van het aflossen van de hypotheek met pensioengeld willen wij graag nader bekijken.

Aflossing hypotheek vóór pensionering

Tot 1 januari 2013 was het toegestaan om een hypotheek af te sluiten waarbij een deel van de hypotheek aflossingsvrij bleef. Het gevolg is dat ook na de einddatum van de hypotheek nog een schuld blijft staan. Met deze “levenslange” hypotheeklasten moet rekening worden gehouden. Deze maandlast moet namelijk ook na pensionering nog betaalbaar zijn. Sinds 2013 moet er een maandelijkse aflossing worden ingebouwd in hypotheken. Deze eisen gelden alleen voor nieuw gesloten hypotheken. Veel huiseigenaren zullen dus tot de verkoop van het huis de hypotheeklasten moeten betalen. Ook na het bereiken van de einddatum van de hypotheek.

Pensioen gebruiken voor aflossing hypotheek?

Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bestaat er recht op een AOW-uitkering. Dit is een minimaal bedrag gebaseerd op het minimumloon. Omdat het maar een karig bedrag is, bouwen de meeste werknemers een aanvullend pensioen op bij een verzekeraar of een pensioenfonds. Door een deel van het pensioen op te offeren zullen er pensioentekorten ontstaan. Daar staan lagere maandlasten tegenover. Een deel van het pensioen gebruiken om extra af te lossen op de hypotheek is een probleem doorschuiven naar de toekomst.

Eén gat graven en een ander dichten

Er wordt gekeken naar twee opties om pensioengeld in te zetten om hypotheekschulden te verlagen. Optie één is om een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal in te zetten. Optie twee is om pensioenpremie deels te gebruiken om extra af te lossen. Stel wij gaan uit van optie twee. De gemiddelde pensioenpremie bedraagt 17 procent over de loonsom. Voor de berekening gaan wij uit van een jaarinkomen van €35.000. De pensioenpremie zou gemiddeld bedragen: € 35.000 x 17% = € 5.950. Na verrekening van belasting blijft er bijvoorbeeld over € 3.450. Indien jaarlijks 25 procent (voorbeeldpercentage) van de pensioenpremie gebruikt mag worden voor aflossing, gaat het om een bedrag van €862,50. Dit bedrag zou gebruikt kunnen worden om extra af te lossen.

Een dergelijke beperkte jaarlijkse aflossing van de hypotheek zal het verschil niet maken. Een groter deel van de pensioenpremie gebruiken is ook niet verstandig. Het effect op de pensioenrechten per de pensioendatum zal groot zijn. Dit is een logisch gevolg van het minder investeren in de pensioenpot. Er kan niet geprofiteerd worden van rente op rente. Wij houden jou op de hoogte.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.