Veranderingen voor de eigen woning per 2018

Door
Juul Dijkhuis
op

Nog een paar maanden en we zitten alweer in 2018. Voor kopers van een huis en voor huiseigenaren gaat er een aantal zaken veranderen. Nog grotere veranderingen liggen in het verschiet. Het kabinet Rutte III heeft namelijk ingrijpende plannen voor huiseigenaren.

Al jaren wordt er geleidelijk geschaafd aan de gunstige regelingen voor huiseigenaren. Toch is het kopen van een huis nog steeds interessant, maar de beperkingen voor 2018 moet je wel rekening mee houden. De belangrijkste veranderingen lichten wij toe.

Tweeverdieners kunnen meer lenen op het inkomen

Bij het bepalen van de maximale hypotheek, telt het laagste inkomen maar deels mee. In 2017 mag van het laagste inkomen 60% meegeteld worden. In 2018 mag het laagste inkomen voor 70% meegeteld worden. Hierdoor is in 2018 een koophuis weer voor een grotere groep haalbaar. Het verschil in leenbedrag zal voor de meeste tweeverdieners tussen €5.000 en €10.000 liggen. Het bedrag is sterk afhankelijk van de gebruikte toetsrente. Jouw hypotheekadviseur kan jou hier meer over vertellen.

Per 2018 kun je de bijkomende kosten niet meer meefinancieren

In 2017 kun je nog maximaal 101 procent van de koopsom van een huis lenen. Bij het kopen van een huis kun je dus nog 1 procent aan kosten meefinancieren. De kosten betaal je in 2018 volledig met spaargeld. Uitgaande van een huis van €200.000 heb je ongeveer tussen €8.000 en €13.000 aan spaargeld nodig. De hoogte van de bijkomende kosten hangt onder andere af van het wel of niet inschakelen van een aankoopmakelaar, wel of geen NHG en de hoogte van de advies- en bemiddelingskosten.

De hoogte van de maximale NHG wordt afhankelijk van de huizenprijzen

Een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is eigenlijk een hypotheek met een vangnet. Als je jouw huis gedwongen moet verkopen kan de ontstane restschuld kwijtgescholden worden. Niet alle huizenkopers kunnen gebruik maken van NHG. Er geldt namelijk een maximale koopsom. Bij het kopen van een duurder huis, val je niet binnen de doelgroep van de NHG. In 2017 kon je met NHG maximaal een huis kopen van €245.000. Vanaf 1 januari 2018 wordt het maximale bedrag afgestemd op de gemiddelde huizenprijzen. Dat komt voor 2018 neer op €265.000, dus stijgt de maximale hypotheek met NHG met €20.000.

Maximaal fiscaal voordeel daalt naar 49,5%

In stapjes wordt het maximale percentage waar je de betaalde hypotheekrente tegen kunt aftrekken verlaagd. In eerste instantie heeft dit uitsluitend nog nadelige gevolgen voor huiseigenaren met een inkomen in de hoogste belastingschijf. Het gaat hierbij ongeveer om een inkomen vanaf €67.000 per jaar. Ieder jaar wordt het maximale percentage verlaagd met een halve procentpunt. Voor 2018 komt het neer op 49,5% en voor 2019 op 49%. Het kabinet Rutte III heeft andere plannen. Vanaf 2020 willen ze de hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd. Namelijk met 3 procentpunt per jaar. Hierdoor is de hypotheekrente in 2023 nog maar aftrekbaar tegen 37%.

Rente over restschulden niet meer aftrekbaar

Tot 2018 is er nog een fiscaal gunstige regeling voor restschulden. Na verkoop van jouw huis met een restschuld, kun je de restschuld bijvoorbeeld meefinancieren in een nieuwe hypotheek op de volgende woning. De rente over de restschuld is aftrekbaar van het inkomen gedurende een periode van 15 jaren. Deze regeling kun je ook na 1 januari 2018 nog van profiteren, maar er geldt wel een belangrijke voorwaarde. Het huis waar de restschuld uit ontstaat moet uiterlijk op 31 december 2017 verkocht worden en overgedragen bij de notaris.

Door het nieuwe kabinet staan er meer wijzigingen in de planning voor huiseigenaren. Binnenkort schrijven wij een blog over wat de gevolgen zijn van Rutte III voor huiseigenaren.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.