Zzp’er kan al na 1 jaar hypotheek aanvragen

Door
Makelaarsland
op

Ruim 1,28 miljoen Nederlanders verdienen als zzp’er of zelfstandige met een eigen bedrijf hun inkomen. Een groot gedeelte daarvan zou graag een eigen huis kopen maar voor deze groep was dat altijd een stuk lastiger. Nu niet meer.

Als zzp’er of zelfstandige moest je namelijk drie jaar aan de slag zijn met je eigen bedrijf voordat je in aanmerking kwam voor een hypotheek. Dat is nu gelukkig veranderd. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) maakt het vanaf 1 december 2016  mogelijk om al na twaalf maanden zelfstandigheid een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten

Wat is er veranderd?

Wat er anders is dan de voorgaande jaren, is dat nu niet alleen het inkomen vanuit zelfstandig ondernemerschap wordt meegenomen maar ook het inkomen dat voortkwam uit vast dienstverband in de periode van drie jaar ervoor. Bent u wel al tenminste 12 maanden zzp’er maar heeft u dus nog niet de drie benodigde inkomensbelastingen aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan is het nodig en nu ook mogelijk om een inkomensverklaring te laten opstellen, deze wordt gebaseerd op uw toetsinkomen.

Toetsinkomen zzp’er nodig

Uw toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden niet mee berekend. Verder mag u maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt ook in dat geval nog steeds over drie jaar berekend. Heeft u in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar. Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Uw actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Hoe vraag ik mijn toetsinkomen aan?

U kunt uw toetsinkomen op 3 manieren aanvragen.

  • via een rechtstreekse opdracht aan de deskundige
  • via een onafhankelijke hypotheekadviseur
  • via een hypotheekadviseur van een geldverstrekker

U kunt uw toetsinkomen dus zelf (via een externe partij) aanvragen of via een (onafhankelijke) hypotheekadviseur. Als u de opdracht zelf aan een externe partij geeft krijgt u in een vroeg stadium, nog voordat meer kosten voor een hypotheekadvies worden gemaakt, inzicht of u een hypotheek met NHG kunt krijgen op basis van uw ondernemersinkomen. Het vast laten stellen van het toetsinkomen kost maximaal € 250,- exclusief BTW en duurt maximaal vijf dagen vanaf de dag dat de aanvraag compleet is.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen heeft voor nu 2 deskundige partijen aangewezen, die het toetsinkomen en dus de inkomensverklaring van de startende zzp’er mogen vaststellen:

Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag

Pentrax advies te Nijmegen

Dit is mogelijk voor alle zelfstandige die minstens 1 jaar actief zijn. Enige voorwaarde is dat de zzp’er de afgelopen 3 jaar geen zakelijke relatie met deze partijen gehad heeft.

Verdere stappen hypotheekaanvraag

Heeft u uw toetsinkomen binnen, dan kan het echte werk beginnen. Onthoud u wel dat een positieve uitslag van het toetsinkomen voor de aanvraag van een hypotheek geen garantie is voor een hypotheek. Uiteraard dient u voor het verdere hypotheektraject aan dezelfde criteria te voldoen waaraan een ieder moet voldoen die een hypotheek aanvraagt. Zoals de BKR-toets en het taxatierapport van de woning. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekadviseur of beoogde geldverstrekker.

Meer informatie

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.