Wie stelt de aanvaardingsdatum huis vast?

De aanvaardingsdatum huis (ook wel overdrachtsdatum, transportdatum of datum van levering genoemd), is de datum waarop de koper eigenaar wordt van de woning. Na het tekenen van de akte van levering ontvangt de koper de sleutels van zijn nieuwe huis.

Onderdeel van onderhandelingen

De aanvaardingsdatum vormt een onderdeel van de onderhandelingen. De verkoper geeft aan wanneer de aanvaarding van zijn woning kan plaatsvinden. Hiervoor zijn de opties ‘direct’, ‘per datum’ of ‘in overleg’ mogelijk. Bij het uitbrengen van een voorstel geeft de koper aan wanneer hij graag zou aanvaarden. Bij overeenstemming wordt de datum in onderling overleg tussen verkoper en koper vastgesteld en vastgelegd in de koopovereenkomst. De aanvaardingsdatum wordt veelal gesteld op de eerste dag van de maand, maar deze kan gesteld worden op elke werkdag in het jaar.

Aanvaardingsdatum wijzigen

In de koopovereenkomst staat dat het mogelijk is om van de aanvaardingsdatum af te wijken, mits beide partijen hiermee akkoord gaan. Mocht één van de partijen niet mee willen werken aan een eerdere of latere aanvaardingsdatum, dan geldt de datum die in eerste instantie is gesteld in de koopovereenkomst.

Overdracht woning

De aanvaardingsdatum wordt meestal vastgesteld binnen 3 tot 4 maanden na het uitbrengen van de hypotheekofferte. Dit, omdat de hypotheekofferte een geldigheidsduur heeft van maximaal 3 maanden. De hypotheekofferte wordt meestal direct na het bereiken van overeenstemming aangevraagd en binnen enkele dagen door de hypotheekverstrekker geleverd. Het is mogelijk de geldigheidsduur te verlengen, wanneer een latere overdrachtsdatum gewenst is. Hier staan echter kosten tegenover, zogenoemde bereidsheidsstellingsprovisie. Deze provisie loopt al snel op tot duizenden euro’s. Kosten die de koper natuurlijk graag wil vermijden.