Bedenktijd rond feestdagen 2015

Door
Roos van Schaaijk
op

Heb je een woning verkocht of aangekocht? Vergeet dan na het tekenen van de koopovereenkomst de wettelijke bedenktijd niet! Kopers kunnen hier gebruik van maken.

De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen getekende koopovereenkomst door de koper is ontvangen. Gedurende drie dagen na deze terhandstelling heeft de koper het recht de koop zonder reden te ontbinden. De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.

Drie dagen minimaal
De bedenktijd duurt minimaal drie dagen. De bedenktijd kan langer duren omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag en een hieraan gelijkgestelde dag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag of een hieraan gelijkgestelde dag is;
  • zonodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

De algemeen erkende feestdagen die rondom Kerst en de jaarwisseling op een doordeweekse dag vallen zijn:

  • vrijdag 25 december 2015 (Eerste Kerstdag)
  • vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaarsdag)

De bedenktijd schematisch weergegeven:

Schema bedenktijd

Bron: NVM

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.