De Vragenlijst: waarom?

Door
Roos van Schaaijk
op

Bij het in verkoop zetten van jouw woning in samenwerking met een NVM makelaar, komen een heleboel zaken kijken waarvan het kan zijn dat je er niet eerder mee in aanraking bent geweest.

Ben je benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen? We bellen je gratis en vrijblijvend terug. 

Ja, bel mij terug

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een van de zaken die je dient aan te leveren bij in verkoop name is de Vragenlijst. Waarom is dat?

Als verkoper bent je verplicht uitvoerig informatie te verstrekken over jouw woning. Daarom heeft Makelaarsland een uitgebreide vragenlijst samengesteld, die verkopers zelf dienen in te vullen, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop.

De Vragenlijst is een formulier waarop alle informatie over een te verkopen woning staat beschreven en waarmee de verkopers aan hun mededelingsplicht voldoen. Deze mededelingsplicht houdt in dat je als verkoper op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem of haar bekend is over de woning.

De vragenlijst bevat vragen over de toestand en het onderhoud van de woning. Zo worden zaken besproken als installaties en riolering. Daarnaast wordt in deze vragenlijst het voorschot op energienota’s aangegeven. Wanneer er bepaalde contracten en garanties (door)lopen, dienen deze ook te worden vermeld. Tevens wordt je gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden inzake de bodem en mogelijke verontreiniging.

Voorkomen is beter dan genezen

De lijst dient uiteraard (voor zover bekend) naar waarheid ingevuld te worden. Het ingevulde formulier zal bij een onderhandeling, of op een ander gewenst moment aan de koper of aankopend makelaar worden toegezonden.

Als gebreken en dergelijke op tijd gemeld worden, kan jouw NVM makelaar ervoor zorgen dat daarover goede afspraken met de koper gemaakt worden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebreken geheel voor rekening en risico van koper komen. Als het gebrek niet ter sprake komt, loopt je het risico dat de koper jou daar achteraf alsnog aansprakelijk voor stelt.

Veel van de informatie die wordt gevraagd zul je niet uit je hoofd weten. Bij het invullen van deze lijst is het daarom raadzaam om de OZB-aanslag en eventueel een bouwkundig onderzoeksrapport bij de hand te houden. Jouw makelaar zal ongetwijfeld het antwoord weten op vragen waar je niet direct een antwoord op weet, of in ieder geval vertellen hoe je achter het antwoord kunt komen.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.