Directe afschaffing hypotheekrenteaftrek veroorzaakt gordiaanse knoop

Door
Makelaarsland
op

De consument hoeft zich geen zorgen te maken over directe afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. De ‘HRA’ volledig afschaffen is onaanvaardbaar. De weg van de geleidelijkheid is de enige mogelijkheid. Waarom is directe afschaffing geen optie?

‘Nederland is te laat’

Dat er iets met de aftrek moet gebeuren moge duidelijk zijn. Het systeem is op Europees niveau niet houdbaar. Directe afschaffing was een goed idee geweest in een sterk groeiende economie met oplopende huizenprijzen. Zweden is hier een goed voorbeeld van. Hier beperkte men 14 jaar geleden (1997) de renteaftrek. De woningmarkt klapte volledig in, maar herstelde evenredig met de economische groei. Daar is het in Nederland nu te laat voor. In de huidige economische situatie zijn de consequenties van directe afschaffing onaanvaardbaar en daarmee is deze optie praktisch niet haalbaar.


Wat zouden de consequenties voor Nederland zijn?


Besteedbaar inkomen van huishoudens met een koopwoning gaat drastisch omlaag

Hypotheeklasten worden aanzienlijk hoger, waardoor huishoudens minder inkomen overhouden voor andere uitgaven.


De Woningmarkt raakt in een gordiaanse knoop* verstrikt

Eigen woningbezitters moeten noodgedwongen blijven wonen en starters kunnen niet kopen. Huizenkopers kunnen gemiddeld 30-50% minder lenen en moeten voor een veel lagere koopsom een woning aankopen. Verkopers kunnen niet voor veel lagere bedragen verkopen, want de  hoge hypotheek zorgt dan voor een restschuld. Zij moeten dus noodgedwongen blijven wonen.


Oplopende werkloosheid

In een jaar na de koop van een woning geeft de gemiddelde huizenkoper 7 keer zoveel uit dan normaal aan verbouwing, stoffering, verhuizing, dienstverlening etc. Erg goed dus voor de economie.  Als de woningmarkt stilvalt blijven deze uitgaven massaal uit, waardoor veel bedrijven in de problemen komen en over zullen gaan tot ontslagen.


Meer uitgaven en minder inkomsten overheid door de afschaffing

Het kabinet heeft weliswaar minder lasten door de afschaffing van de aftrek, maar zal er fors meer lasten bij krijgen door de uitkeringen in verband met de oplopende werkeloosheid en schuldsaneringen. Ook van het bedrijfsleven hoeft de overheid niet veel te verwachten. Daling van omzet zorgt voor minder btw-inkomsten en vennootschapsbelasting.


Conclusie: De weg van de geleidelijkheid is de enige en juiste manier



Bovenstaande situatie maakt duidelijk dat de weg van de geleidelijkheid de enige en juiste weg is. Er zijn al maatregelen genomen die voor inperking van de aftrek zorgen. Zo moet je de overwaarde van je oude huis verplicht in een nieuwe woning stoppen, mag je geen aflossingsvrije hypotheek afsluiten en houdt de aftrek na 30 jaar op. De geleidelijkheid van deze maatregelen hebben niet geleid tot stagnatie van de markt. Bied de consument zekerheid dat directe afschaffing niet zal gebeuren en zet de weg van de geleidelijkheid door. Hiermee zullen huizenprijzen de komende jaren stabiel blijven hetgeen vertrouwen geeft en als basis dient om als woningzoeker in stenen te investeren.

*Gordiaanse knoop
Een kunstig gelegde knoop aan de wagen van de Frygische koning Gordias, die niemand kon ontwarren en die Alexander de Grote doorhakte; vandaar als aanduiding van een onontwarbare zaak.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.