Gaan de huizenprijzen nu dalen?

Door
Makelaarsland
op

Op de vraag of de huizenprijzen gaan nu dalen geeft Calcasa dit antwoord. De Nederlandse woningmarkt lijkt af te koelen: het aantal woningverkopen neemt af en de woningprijzen stijgen minder snel.

Ook andere woningmarktindicatoren, zoals de licht verslechterde betaalbaarheid, het dalende consumentenvertrouwen en de afvlakkende economische groei, geven aanwijzingen hiervoor.

Vijf jaar stijging op rij

De woningprijzen in Nederland zijn in de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Redenen hiervoor waren de stijgende woningverkopen, een dalend woningaanbod, een goede betaalbaarheid, economische groei en een positief consumentenvertrouwen.

Het beeld van de woningmarkt nu lijkt iets minder rooskleurig te worden: het aantal verkochte woningen neemt af en het woningaanbod daalt nog steeds. Ondanks dat ook de betaalbaarheid nog steeds erg goed is, daalt deze wel licht. De economische groei vlakt af en het consumentenvertrouwen is aan het dalen.

Dit leidt tot een afvlakking van de woningprijsstijgingen, en op bepaalde plekken zelfs tot voorzichtige woningprijsdalingen. Op jaarbasis stijgen de woningprijzen nog wel in alle gemeenten in Nederland, maar op kwartaalbasis is de prijsstijging in de afgelopen vier kwartalen afgenomen en in het laatste kwartaal van 2018 zijn de prijzen in bijna een op de vijf gemeenten zelfs gedaald.

Wil je weten wat jouw voordeel is als je met ons verkoopt?

Bereken wat ik bespaar

Woningprijzen stijgen minder snel

In het afgelopen kwartaal stegen de woningprijzen in Nederland met 1 %, de laagste kwartaalstijging sinds het eerste kwartaal van 2016. Op jaarbasis is de prijsstijging nog steeds fors, namelijk 9,3 %. Als de woningprijsontwikkeling op gemeenteniveau wordt geanalyseerd, dan valt op dat in het vierde kwartaal van 2018 in bijna een op de vijf gemeenten de woningprijzen daalden. Deze gemeenten liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg.

Maar, zegt Calcasa, er moet wel worden vermeld dat het lastig is om de woningprijsontwikkeling op kwartaalbasis voor een relatief klein gebied betrouwbaar te meten; het is vooral de trend die belangrijk is.

Ben je benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen? We bellen je gratis en vrijblijvend terug.

Ja, bel mij terug

Minder woningen verkocht, aanbod daalt verder

Sinds het tweede kwartaal van 2013 is het aantal woningverkopen 19 (!) kwartalen op rij gestegen. Aan het einde van 2017 werd een verkooprecord bereikt van 284 duizend transacties op jaarbasis. Aan deze stijgingen is in 2018 een eind gekomen.

Een afname van het aantal transacties kan worden veroorzaakt door een verslechtering van het sentiment en daarmee een lagere koopbereidheid. Dit valt meestal samen met een stijgend woningaanbod. Echter, het aantal aangeboden woningen daalt nog: eind 2012 piekte het aanbod met 282 duizend woningen, sindsdien is het aanbod elk kwartaal gedaald. In het afgelopen kwartaal stonden er nog maar 95 duizend woningen te koop, een daling van 66 %. Voor appartementen daalde het aanbod zelfs met 78 % sinds eind 2012. De daling van het aantal verkopen wordt waarschijnlijk (deels) verklaard door het verminderde aanbod.

Grote regionale verschillen in daling woningverkopen

In de ontwikkeling van het aantal verkochte woningen bestaan grote regionale verschillen. In de provincies Noord-Holland en Utrecht is de daling van het aantal transacties als eerste ingezet. In het vierde kwartaal van 2018 heeft deze trend zich verspreid naar alle overige provincies, waarbij de daling in Zuid-Holland met 10 % het grootst is.

Bron: Calcasa

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.