Wat verandert er op de woningmarkt in 2023?

Door
Sophie van Gorsel
op

Op 1 januari 2023 vinden veranderingen plaats die invloed hebben op de woningmarkt. Wij hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet, zodat jij precies weet waar je rekening mee moet houden komend jaar:

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Huis kopen

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting naar € 440.000

Vanaf 1 januari 2023 wordt de grens verhoogd voor huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar en ben je vrijgesteld voor overdrachtsbelasting als je een woning koopt voor een bedrag van maximaal € 440.000. Dus koop je nu een woning van maximaal € 440.000 en passeert deze ná 1 januari 2023 bij de notaris? Dan betaal je géén overdrachtsbelasting.

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet eigen woningen

De overdrachtsbelasting voor niet eigen woningen (vastgoed van beleggers), stijgt van 8% naar 10,4%. Het tarief voor woningen in eigen gebruik (als hoofdverblijf) blijft 2%.

NHG grens

De kostengrens gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €405.000 (was €355.000). Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de grens in 2023 €429.300.

Lees alles over de NHG-grens in ons blog: Grens NGH-hypotheek volgend jaar naar € 405.000

Biedlogboek

Het biedlogboek wordt verplicht per 1 januari 2023. Er komt ook een meldpunt voor klachten over het biedingsproces voor de makelaars die bij NVM, VBO en Vastgoedpro zijn aangesloten. Het biedlogboek vervangt het klachtenmeldpunt van de Vereniging Eigen Huis.

Maximale leennorm

Koopkrachtondersteuning via belastingen en heffingskortingen zijn niet genoeg om de hoge inflatie te compenseren. Bij een gelijkblijvend inkomen en gelijkblijvende rente, kunnen mensen in 2023 minder lenen. Als de lonen met 3,7% stijgen (hier gaat het Nibud vanuit) en de rente blijft gelijk dan kunnen de meeste huishoudens volgend jaar iets meer lenen. Alleen voor huishoudens met een inkomen tot € 31.000 per jaar, zijn de financieringslastpercentages naar beneden aangepast.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen geldverstrekkers het tweede inkomen van tweeverdieners volledig meenemen bij een hypotheekaanvraag. Voor verduurzaming kunnen woningeigenaren in 2023 (net als in 2022) extra bedragen aan hypotheek lenen. Voor zonnepanelen kan bijvoorbeeld € 9.000 extra geleend worden en voor nul-op-de-meterwoningen € 25.000.

Lees meer in ons blog: Kun jij in 2023 alsnog meer lenen via een hyptheek?

De schenkingsvrijstelling

De schenkingsvrijstelling (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Woningbezit

Eigenwoningforfait zakt in 2023 verder

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 zakt volgend jaar naar 0,35%. Voor woningen vanaf dit bedrag zal in 2023 het eigenwoningforfait van 2,35% blijven gelden.

Afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning

Het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt sinds 2014 afgebouwd als de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. Dit tarief bedraagt in 2022 40%.
In 2023 zal nog één keer een verlaging worden doorgevoerd, zodat de hypotheekrente definitief maximaal aftrekbaar is tegen 36,93%. Dit percentage komt overeen met het tarief van de 1e schijf in de inkomstenbelasting. Betaal je geen of weinig rente omdat je geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan kun je  gebruik maken van de Hillen-aftrek. Deze aftrek wordt in 30 jaar afgebouwd en bedraagt voor 2023 83,33% (2022: 86,67%).

NVM Open Huizendag

De nationale NVM Open Huizen Dagen vinden in 2023 plaats op zaterdag 1 april en zaterdag 30 september.

Lees alles over het NVM Open Huis in ons blog: De NVM Open Huizen Dag is terug

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Verduurzaming

Extra geld voor verduurzamen van woningen

Het kabinet maakt in 2023 én 2024 in totaal 300 miljoen euro vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit programma is een meerjarig programma om woningen beter te isoleren. Door dit extra bedrag kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken en zo besparen op hun energiekosten. De drempel om isolatiemaatregelen te nemen is verlaagd. Vanaf 2023 is subsidie mogelijk voor één isolatiemaatregel in plaats van twee. 30% subsidie bij minstens twee maatregelen, 15 procent bij één isolatiemaatregel.

0% btw op zonnepanelen

Het kabinet wil de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst verminderen en daarnaast investeringen in zonnepanelen (als dakbedekking) stimuleren. Om deze reden is voorgesteld om per 1 januari 2023 het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen te verlagen van 21% naar 0%. Dat geldt ook voor zonnepanelen in de onmiddellijke nabijheid van de woning, zoals op de garage.

Wijzigingen woningmarkt 2023 – Verhuur

Verhoging waarde beleggingspanden (leegwaarderatio)

Verhuur brengt waardedruk met zich mee. Met die waardedruk wordt door middel van de leegwaarderatio rekening gehouden bij de waardering van door particulieren verhuurde panden die worden belast in box 3 en via de successiewet. Er moet hierbij wel sprake zijn van huurbescherming. Het geldt dus niet voor vakantiewoningen of niet-woningen.

De leegwaarderatio is een percentage dat met de WOZ-waarde van het verhuurde pand wordt vermenigvuldigd om tot een ‘afslag’ op de waarde te komen en is afhankelijk van de hoogte van de jaarhuur. Deze leegwaarderatio wordt per 2023 verhoogd. Over een verhuurde woning moet dan gemiddeld 33% meer belasting betaald worden in box 3.

Daarnaast zijn er nog twee wijzigingen:

Tijdelijke huurovereenkomsten worden per 1 januari 2023 uitgesloten van de leegwaarderatio regeling. Een huurovereenkomst tot twee jaar wordt aangemerkt als een tijdelijke huurovereenkomst. Bij kamerverhuur is dat vijf jaar.

Als sprake is van verhuur aan aanverwante personen (een zoon of dochter) vervalt de mogelijkheid om de leegwaarderatio toe te passen. Dit wordt zo gedaan omdat bij verhuur aan een aanverwante persoon, de verhuurder over het algemeen zelf bewust de keuze heeft gemaakt een huur te rekenen die lager is dan marktconform.

Afschaffing verhuurderheffing

Als iemand meer dan 50 huurwoningen bezit, waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens, is verhuurderheffing verschuldigd. Deze tijdelijke maatregel, die in 2013 tijdens de economische crisis is ingevoerd, wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. In de praktijk wordt deze heffing eigenlijk alleen door de woningcorporatiesector en een aantal beleggers betaald.

Stijging huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2023 wordt de huurtoeslag verhoogd met € 16,94 per maand. Hier wordt door het kabinet jaarlijks 325 miljoen euro voor vrijgemaakt, met als doel huishoudens met een laag inkomen extra te steunen in dure tijden. De huurprijs voor huurtoeslag mag in 2023 niet hoger zijn dan €763,47.

Maximale huurprijs

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2024 ook voor nieuwe huurovereenkomsten in het middensegment een maximale huurprijs gaat gelden. De bovengrens is nog niet bekend, maar zal tussen een huur van € 1.000 tot maximaal € 1.250 per maand komen te liggen.

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

Gemeenten konden al 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van de economische of maatschappelijke binding. Van die 50% mocht maximaal 25% worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. De nieuwe Huisvestingswet zegt dat gemeenten voor de gehele 50% bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ook mogen gemeenten specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij die beroepen kunnen helpen bij het vinden van een woning. Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2023 naast huurwoningen, ook koopwoningen tot de NHG-grens (€405.000 in 2023) op deze grond gaan toewijzen.

Ben je benieuwd naar de plannen en wijzigingen voor komend jaar? Lees wat er verandert op de woningmarkt in 2024.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.