Let op kapitaalverzekering in uw hypotheek

Door
Juul Dijkhuis
op

Vanaf 2013 wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt voor nieuw gesloten hypotheken.

De hypotheekrenteaftrek wordt (nog) niet beperkt voor hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten. Toch is het van belang om aandacht te besteden aan jouw lopende hypotheek. De waarde in de aan de hypotheek verbonden kapitaalverzekering gaat mogelijk belast worden.

In de meeste hypotheken die in het verleden zijn afgesloten wordt de aflossing van de hypotheek doorgeschoven naar de einddatum. Op deze manier kan gedurende de looptijd van de hypotheek maximaal geprofiteerd worden van de mogelijkheid om de betaalde hypotheekrente af te trekken van het inkomen. Nieuwe hypotheken moeten een annuïtaire aflossing bevatten. De hypotheekvormen die vanaf 2013 nog zijn toegestaan zijn de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Box 3 kapitaalverzekering of een kapitaalverzekering eigen woning

Bij het afsluiten van een spaarhypotheek, levenhypotheek of beleggingshypotheek werd er een kapitaalverzekering afgesloten om de benodigde waarde op de einddatum op te bouwen. De verzekering kon aangemerkt worden als een zogenaamde box 3 kapitaalverzekering of een kapitaalverzekering eigen woning. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de toekomst.

Box 3 kapitaalverzekering

Bij het afsluiten van een hypotheek, hebben hypotheekadviseurs in veel gevallen het advies verstrekt om van de kapitaalverzekering een box 3 kapitaalverzekering te maken. De waarde in de polis wordt in deze verzekering aangemerkt als vermogen in box 3 en wordt daardoor gelijkgesteld met spaargeld. Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling van €21.139. Zodra het vermogen in deze box boven de vrijstelling komt, moet er belasting voldaan worden over het meerdere. Het voordeel van deze kapitaalverzekering is dat je flexibeler bent en meer vrijheid hebt met betrekking tot de verzekering. Op verzoek kan de box 3 kapitaalverzekering worden omgezet naar een kapitaalverzekering eigen woning.

Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

Deze kapitaalverzekering valt niet in box 3 van ons belastingstelsel, maar in box 1 samen met de eigen woning. Over de waardeopbouw hoeft gedurende de looptijd geen belasting betaald te worden. Onder voorwaarden die betrekking hebben op de minimale looptijd en de premiebetaling is de uitkering uit de polis vrijgesteld van belastingheffing.

Box 3 kapitaalverzekering vóór 1 april 2013 omzetten

Na 1 april 2013 is het niet meer mogelijk om de box 3 kapitaalverzekering om te zetten naar een KEW. Door de waardeontwikkeling in de verzekering in de loop der jaren kan dit resulteren in een hoge jaarlijkse belastingheffing. Dit kun je voorkomen door vóór 1 april 2013 in actie te komen. Welk label jouw kapitaalverzekering heeft blijkt niet uit de polis. Dit kun je opvragen bij jouw hypotheekadviseur of bij de bank.

Voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór 14 september 1999 geldt een verhoogde vrijstelling van €123.428 in box 3. Voor deze polissen bestaat er minder de noodzaak om het kapitaal om te labelen.

Geschreven door

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.