Wat zijn de plannen voor de huizenmarkt in 2021?

Door
Bas Hakker
op

Er was wel wat actie gevraagd van de verantwoordelijke minister Kasja Ollongren op Prinsjesdag. Want ja, er is een flink tekort aan woningen en vooral starters hebben het zwaar op dit moment. Met welke plannen voor de huizenmarkt 2021 kwam de regering?

Eerder dit jaar maakte de overheid bekend dat de focus de komende jaren komt op het bouwen van woningen. Uit de staat van de woningmarkt, het rapport dat drie maanden geleden uitkwam: “Naar verwachting telt Nederland in 2035 18,8 miljoen inwoners. Mede door dit aantal zal de vraag naar woningen vanzelfsprekend toenemen. Om aan de groeiende vraag te voldoen, moeten tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen gebouwd worden. Momenteel is er een tekort van 331.000 woningen (4,2% van de woningvoorraad). De inzet is om dit tekort terug te brengen naar 2 procent in 2035.”

Om dat voor elkaar te krijgen is het woonbeleid van de overheid de komende jaren gericht op het vergroten van kansen voor starters en mensen met een middeninkomen. De maatregelen die vandaag bekend zijn gemaakt hebben dan ook vooral betrekking op die groepen. Wij zetten de voornaamste maatregelen even op een rijtje voor jullie:

1. Overdrachtsbelasting starters vervalt

De voornaamste maatregel voor 2021 is dat de overdrachtsbelasting voor starters komt te vervallen. Normaal gesproken betaal je als koper 2 procent van de aankoopsom. De maatregel is bedoeld voor jonge starters en geldt alleen voor starters tot 35 jaar die een huis kopen en daar zelf in gaan wonen. Normaal gesproken betaalde je dus zomaar 5000 euro voor een woning van 250.000.

2. Belastingkorting voor corporaties

Corporaties die extra huizen bouwen krijgen een belastingkorting en er komt een subsidieregeling voor gemeenten die focussen op nieuwbouw. De overheid wil dat corporaties 150.000 huizen gaan bouwen.

3. Investering voor nieuwe woningen

Het kabinet investeert 150 miljoen in de huizenmarkt van 2021 dat 15.000 tot 25.000 woningen op moet leveren. Ook wil het kabinet dat er snel een beslissing komt over 14 andere grote woningbouwlocaties.

4. Hoog inkomen? Aftrekpercentage omlaag

Het was al eerder bekend dat je in 2021 minder recht krijgt op hypotheekrenteaftrek als je een inkomen hebt van meer dan 68.507. In dat geval daalt het aftrekpercentage van 46 naar 43%.

5. Kopen om te verhuren? Belasting omhoog

Koop je een woning om die te gaan verhuren, dan betaal je in 2021 8% in plaats van 2% overdrachtsbelasting. Dat geldt trouwens ook voor het verhuren aan jouw kinderen. Met deze maatregel wil de overheid natuurlijk het eigen woningbezig stimuleren.

6. Winkels worden woningen

Er komt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de transformatie van winkels en kantoren tot woningen.

7. Stikstofmaatregelen

Het kabinet stelt tot 2030 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar voor het wegnemen van belemmeringen door stikstof zodat de woningbouw door kan gaan.

8. Belasting aardgas omhoog

De belasting op aardgas gaat met 3 eurocent per kubieke meter omhoog. Lang niet alle huishoudens zullen die effecten merken in de portemonnee, omdat iedereen komend jaar 31 euro energiebelasting terugkrijgt. Daarom zullen vooral mensen met een slecht geïsoleerd huis last hebben van deze maatregel.

9. Verduurzamen wordt beloond

In 2021 tot 2023 komt er jaarlijks 15 miljoen euro extra aan subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die de woning verduurzamen.

10. Energielabel stijgt fors in prijs

Heb je plannen om jouw huis te verkopen? Dan was je al verplicht om een energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Vraag dit energielabel nog vóór 2021 aan, want de kosten hiervan gaan fors omhoog. Waar je nu online een energielabel aanvraagt voor minder dan een tientje, betaal je volgend jaar maar liefst € 190. Dit komt doordat een energiedeskundige voortaan naar je woning moet komen om het nieuwe label te bepalen. Heb je een verkoopmakelaar, dan kan die je vertellen of je voor jouw woning nog een energielabel moet aanvragen en je hierbij helpen.

11. Meer belastingvrij sparen

Ben je nog aan het sparen voor een koophuis? Dan betaal je op dit moment belasting over je vermogen zodra je boven € 30.846 (per belastingplichtige) komt. In 2021 betaal je pas belasting bij een vermogen groter dan € 50.000 (of € 50.000 met een fiscale partner). Je kunt dus meer belastingvrij sparen. Onder de noemer vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook geld op een beleggingsrekening of belegd vermogen in aandelen of in andere zaken. De Belastingdienst peilt de hoogte van je vermogen op 1 januari en baseert hier de heffing op.

12. WOZ-waarde gaat verder omhoog

Een hogere verkoopwaarde van je huis is fijn, maar de WOZ-waarde heb je het liefst zo laag mogelijk. Van deze waarde zijn namelijk verschillende belastingheffingen afhankelijk, zoals de waterschaps- en de onroerendezaakbelasting. Ook de Belastingdienst is geïnteresseerd in de WOZ-waarde van je huis. Het eigenwoningforfait, ofwel het bedrag dat de Belastingdienst bij je inkomen optelt in je belastingaangifte, is hier namelijk afhankelijk van.

13. Eigenwoningforfait daalt

De WOZ-waarde gaat misschien verder omhoog, maar er is wél positief nieuws over het eigenwoningforfait. Deze bijtelling is voor de meeste huiseigenaren nu 0,6% over de WOZ-waarde. In 2021 zakt dit percentage naar 0,5%. Bezit je bijvoorbeeld een huis met een WOZ-waarde van € 250.000? Dan is de bijtelling voor het eigenwoningforfait dit jaar (€ 250.000 x 0,6%) € 1500. Stijgt de WOZ-waarde van je huis in 2021 naar € 275.000, dan wordt de bijtelling (€ 275.000 x 0,5%) € 1375. Je eigenwoningforfait kan dus lager worden, ook als de WOZ-waarde van je huis stijgt.

Conclusie huizenmarkt 2021

De overheid lijkt zich bewust van de noodzaak om meer woonruimte te creëren en focust op starters en huurders. Ollongren zegt over de plannen: ,,De bouw moet door blijven bouwen. Ook als het economisch minder goed gaat. Er zijn nog steeds veel meer betaalbare woningen nodig en starters moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt. Daarom blijf ik investeren in het op gang houden van de bouw en maak ik duidelijke afspraken met gemeenten en provincies over het maken van woningbouwplannen. Met daarin speciale aandacht voor de starter en kwetsbare groepen.” Na Prinsjesdag wordt het natuurlijk zaak voor de Minister om draagvlak te zoeken voor de plannen.

Heb je verkoopplannen voor 2021? Dan kan je nu alvast kijken wat jouw huis waard is!

Waarde nu berekenen

(Punt 10 t/m 13, bron: funda)

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.