Prefab woningbouw; de oplossing voor het woningtekort?

Door
Diana van Wieringen
op

De oplossing voor het woningtekort in Nederland is prefab woningbouw. Prefab woningen worden voornamelijk gebouwd van hout en worden in delen voorbereid in een fabriek. De uitvoering van een ontwerp gebeurt zeer secuur en wordt tot op de centimeter exact gefabriceerd volgens tekening. Eenmaal op de locatie van bestemming wordt het huis op het fundament in elkaar gezet. Deze bouwwijze is nauwkeurig en gaat veel sneller dan de traditionele bouwwijze die geheel op de bouwlocatie uitgevoerd wordt.

Prefab houtbouw heeft veel voordelen voor het milieu en wordt goed toegelicht door Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar klimaat en duurzaamheid. “We kunnen 30 miljoen woningen van hout bouwen met de 300 miljoen m3 aanplant en groei van nieuw hout, waar we in Nederland en Europa voor gezorgd hebben”. Andy legt het in de volgende video op logische wijze uit. Hoe mooi zou het zijn als we het woningtekort op een snelle en verantwoorde wijze kunnen inhalen door prefab houtbouw toe te passen. Daarbij zijn houten huizen zeer fraai en in alle opzichten duurzaam.

10 m3 hout voor één woning

Met de 300 miljoen m3 aanplant en groei van nieuw hout kunnen we jaarlijks dus een enorme hoeveelheid woningen bouwen. Houten huizen zijn duurzaam, ze  hebben een geweldige isolerende werking en ze kunnen in vele architectonische vormen uitgevoerd worden. De akoestiek in een houten woning is heel aangenaam, het is geen klankkast. Wanneer de voorbereiding van het woningontwerp en de productie van de bouwmaterialen vooraf slim gepland worden, kan de bouwperiode heel kort zijn. Denk aan een maximale bouwtijd van een jaar vanaf het moment dat de bouwvergunning afgegeven is.

Circulair bouwen

In 2050 zullen we in Nederland en in Europa klimaatneutraal moeten zijn. Dat heeft gevolgen voor de bouw van onder andere woningen. Bij de productie van beton, baksteen, binnenwanden van kalkzandsteen en dakpannen komt veel CO2 vrij. Wanneer we huizen circulair gaan bouwen verlaagt de uitstoot van CO2 enorm. Er zijn drie manieren om de CO2-uitstoot te verminderen:

1. Dump bouwmaterialen niet op de afvalberg maar verwerk de restanten opnieuw

2. Verwerk het afval van beton, staal, steen en kunststoffen tot nieuwe grondstoffen

3. Gebruik materialen die oneindig beschikbaar ofwel herbruikbaar zijn, zoals hout, bamboe, riet, vlas, hennep en lisdodde.

De voor(oor)delen van prefab houtbouw

Men heeft nog steeds bedenkingen tegen het bouwen met hout, zoals bijvoorbeeld houtrot. Het vergaan van hout kan voorkomen worden door het materiaal te bewerken. Door middel van het acetyleren met azijn of het platoniseren met water, waarbij hout eerst gekookt en dan gebakken wordt, ontstaat een heel harde houtsoort, die gelijk is aan tropisch hardhout. De hoeveelheid energie, die nodig is voor deze verduurzamende bewerkingsmethode, is slechts een fractie van die van andere productieprocessen.

Levensloop bestendig bouwen

Er zijn in Nederland meerdere bouwondernemingen die prefab woningen vervaardigen.  Zij spelen in op de groeiende vraag naar duurzaam gebouwde huizen, die tevens snel leverbaar zijn. Een aantal woningbouwers springt goed in op de vraag naar woningen voor specifieke groepen. De 55-plus doelgroep geeft met name aan dat er behoefte is aan levensloopbestendige woningen voor de lange termijn. Ook senioren willen zelfstandig wonen in een kleinere woning, en dan op een beschermde en mooie plek, eventueel samen met hun kinderen. De ouderen brengen een grote woning op de markt die geschikt is voor jonge gezinnen. Door deze verschuiving komen er vervolgens kleine woningen vrij voor de doelgroep jonge starters. Op deze wijze ontstaat er een circulaire woningmarkt.

Bouwen met of zonder bouwvergunning

De bouwvergunning voor prefab woningbouw is niet anders dan de bouwaanvraag voor traditionele woningbouw. Daarnaast wordt er veel gepubliceerd over mantelzorgwoningen, die met of ook zonder bouwvergunning geplaatst kunnen worden op een grondstuk dat in bezit is van bijvoorbeeld de kinderen. Onvergund bouwen wil zeggen dat de bestemming van het bijgebouw mantelzorg is en dat moet blijven, ook wanneer de ouder(s) er niet meer wonen. Dit bijgebouw zou op termijn ook een andere functie kunnen krijgen, maar in dat geval zal een bouwvergunning noodzakelijk zijn. Is er onvergund ofwel vergunningsvrij gebouwd dan zullen voorzieningen in de mantelzorgwoning, zoals een keuken en sanitair, verwijderd moeten worden, zodra het gebouw een andere bestemming krijgt.

Prefab houtbouw is geschikt voor veel woningontwerpen maar ook voor mantelzorgwoningen, recreatiewoningen en bijgebouwen. Voor de groep jonge starters zijn inmiddels ook diverse kleine prefab woningen ontwikkeld.

Innovaties in de bouwwereld

Een houten woning heeft een levensduur van minimaal 50 tot wel 150 jaar wanneer het hout goed onderhouden wordt. Houtveredelingsproducten worden steeds beter en milieuvriendelijker. Het besef dat natuur en milieu beschermd moeten worden is bij veel partijen een uitdaging om nog innovatiever te werk te gaan. De consument is door stijgende prijzen en moeilijk leverbare grondstoffen ook spaarzamer en bewuster gaan leven. Voor het verwarmen en koelen van woningen zijn steeds betere oplossingen gekomen die voldoen aan de BENG (bijna energie neutraal gebouw) norm. Voor woningbouwers is deze nieuwe norm een uitdaging, maar daar blijkt goed op ingespeeld te worden in de bouwwereld.

Prefab woningbouw is kwalitatief hoogwaardig en duurzaam. Prefab woningbouwers zijn creatief en innovatief, met als streven hun klanten volledig te ontzorgen.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.