Tweede Kamer stemt in met Wet betaalbare huur

Door
Sophie van Gorsel
op

Het kabinet wil met de Wet Betaalbare Huur huren weer betaalbaar maken. De wet zorgt ervoor dat het woningwaarderingsstelsel gaat gelden voor middenhuurwoningen tot en met 186 punten en dat deze dwingend is, waardoor huurders beter beschermd worden. Het ingediende wetsvoorstel is op 25 april 2024 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voornemen is dat de wet (na behandeling door de Eerste Kamer) vanaf 1 juli ingaat.

Er is vanuit diverse partijen veel kritiek op de wet. Zo zou deze ervoor zorgen dat de schaarste aan woningen voor (potentiële) huurders toeneemt en dat de doorstroom op de koopwoningmarkt verder wordt beperkt. In dit artikel leggen we jou uit wat de wet inhoudt en wat de mogelijke effecten zijn bij inwerkingtrede.

Wat is het Woningwaarderingsstelsel (WWS)?

 1. Het puntenstelsel wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen op basis van verschillende kwaliteitskenmerken. Het systeem wordt gebruikt voor sociale huurwoningen en vrije sectorwoningen in de gereguleerde sector. In het WWS worden punten toegekend aan verschillende kenmerken van de woning, bijvoorbeeld:
  • Oppervlakte van de woning (aantal vierkante meters).
  • Isolatie en energiezuinigheid.
  • Voorzieningen zoals keuken, sanitair, en verwarming.
  • Woonomgeving (bijvoorbeeld nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer).
 1. Puntentelling: Voor elk kenmerk krijgt de woning een aantal punten toegewezen. Bijvoorbeeld, een aantal punten voor een vierkante meter oppervlakte, extra punten voor isolatie, voorzieningen, en locatie. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de maximale huurprijs mag zijn.
 2. Maximale huurprijs: Op basis van de totale puntenscore wordt een maximale huurprijs vastgesteld. Deze prijs moet in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving in Nederland en wordt periodiek aangepast aan de inflatie en marktomstandigheden.
 3. Huurcommissie: Bij geschillen over de huurprijs of kwaliteit van een woning kan de huurder of verhuurder een procedure starten bij de Huurcommissie. Deze instantie kan de huurprijs laten toetsen aan het puntensysteem en een uitspraak doen over de redelijkheid van de huurprijs.

Wat is het beoogde effect van de Wet Betaalbare Huur?

De verwachting vanuit het kabinet is dat op termijn de huur van ruim 300.000 huishoudens met gemiddeld 190 euro per maand omlaag gaat. Ook geeft het kabinet aan dat corporaties en marktpartijen hebben aangegeven tot en met 2030 100.000 nieuwe middenhuurwoningen te willen bouwen. Het middenhuursegment zal hierdoor ruimer en betaalbaarder worden.

Wat is de kritiek op de Wet betaalbare huur?

Diverse marktpartijen, zoals ook de NVM, zijn bezorgd dat de wet niet voor meer betaalbare woningen zal zorgen. Zij verwachten dat het aanbod huurwoningen zal slinken, bijvoorbeeld door het uitponden van woningen door beleggers, omdat het investeringsklimaat voor hen onaantrekkelijker wordt gemaakt.

Het WWS stelt een maximale huurprijs vast op basis van de kwaliteit en kenmerken van een woning. Dit kan leiden tot een situatie waarin de huurprijzen relatief laag blijven in vergelijking met de marktvraag, waardoor het voor verhuurders minder aantrekkelijk wordt om nieuwe woningen te bouwen of bestaande woningen te renoveren.

Gebrek aan prikkel voor investeringen

Als gevolg van de beperkte huurprijsontwikkeling onder het WWS, kan er een gebrek aan prikkel ontstaan voor verhuurders en investeerders om te investeren in nieuwe woningen of om bestaande woningen te verbeteren. Dit kan leiden tot een stagnatie in het aanbod van huurwoningen, vooral in gebieden waar de vraag hoog is.

Afname van kwaliteit van woningen

In sommige gevallen kan het WWS verhuurders ontmoedigen om te investeren in de kwaliteit en het onderhoud van huurwoningen, omdat ze beperkt worden in het vragen van hogere huurprijzen voor verbeterde of gerenoveerde woningen. Dit kan leiden tot een afname van de kwaliteit van beschikbare huurwoningen op de markt.

Bron: Volkshuisvesting Nederland & NVM

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.