Niet eens met de WOZ-waarde?
Maak bezwaar!

Door
Bezwaarmaker .nl
op

Daar is hij weer. De jaarlijks terugkerende brief met de WOZ-waarde van jouw huis. Heb je het idee dat de, door de gemeente berekende, WOZ-waarde te hoog of te laag is? Dan kun je eenvoudig bezwaar maken. Hoe? Dat legt Bezwaarmaker.nl je haarfijn uit.

Help mij bezwaar maken

Wat is de WOZ-waarde precies?

In 1994 is in Nederland de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) aangenomen. De WOZ is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland te regelen en daarmee bij iedereen op gelijke wijze belastingen te heffen. Lees hier alles over de WOZ waarde.

WOZ-waarde te hoog, waarom bezwaar maken?

Over het algemeen maken mensen bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde omdat de WOZ waarde de grondslag vormt voor een aantal belastingen. Dus als er sprake is van een te hoge WOZ-waarde van jouw woning zal je misschien een teveel aan belastingen moeten betalen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB), eigenwoningforfait, erf- en schenkbelasting en heffingen van het Waterschap. Natuurlijk wil niemand te veel belasting betalen.

WOZ-waarde te laag, waarom bezwaar maken?

In het verleden kon alleen bezwaar worden gemaakt tegen een te hoge WOZ-waarde. Sinds 1 oktober 2015 kan ook bezwaar worden gemaakt tegen een te lage waarde. Maar waarom zou je bezwaar maken als de WOZ waarde laag is, want dit zorgt toch juist tot minder belastingen? Dat klopt, maar er zijn redenen om toch bezwaar te maken tegen een te lage WOZ waarde, bijvoorbeeld hogere hypotheeklasten.

Hypotheekverstrekkers gebruiken de zogenaamde rente-opslagen bij de de bepaling van de hypotheekrente. Deze zijn gedeeltelijk afhankelijk van de risico’s die banken lopen op het onderpand (jouw huis). Hypotheekverstrekkers gaan uit van de regel; hoe hoger de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, des te hoger de rente-opslag. Als de WOZ waarde van jouw woning te laag is ten opzichte van de jouw hypotheek, dan kunnen hypotheekverstrekkers een opslag op de normale hypotheekrente in rekening brengen op hypotheken zonder NHG-garantie. Je zult dus moeten overwegen of minder belastingen opwegen tegen een rente-opslag van jouw hypotheekverstrekker.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Het uitgangspunt bij bezwaar maken, is over het algemeen het taxatierapport van de gemeente. Hierin staat hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Je kunt het taxatieverslag bij jouw gemeente opvragen. Hierin kun je nagaan of de waarde van jouw woning juist is getaxeerd. Verder kun je deze gegevens gebruiken voor het bezwaarschrift.

Ontdek ook jouw besparing op makelaarskosten

Het bezwaar moet bij jouw gemeente ingediend worden. Bij jouw WOZ-beschikking zit een bijsluiter waarin wordt uitgelegd hoe je bezwaar kunt aantekenen. In het kort komt het er op neer dat een bezwaarschrift moet worden opgesteld, waarin dient te worden aangegeven waarom je het niet eens bent met de door de gemeente berekende waarde die in de beschikking staat.

Let op: Het bezwaar moet binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na deze termijn is bezwaar maken niet langer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.

Let op: Je kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingtarieven die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde.

Uitspraak gemeente op bezwaarschrift

De gemeente moet in het kalenderjaar waarin jij het bezwaarschrift hebt ingediend een beslissing nemen. De gemeente mag deze termijn eenzijdig met 6 weken verlengen. Wanneer de gemeente langer uitstel wil, heeft zij jouw toestemming nodig.

Zelf bezwaar maken of hulp inschakelen?

Je kunt natuurlijk zelf bezwaar indienen bij de gemeente. Omdat bezwaarprocedures ingewikkeld kunnen worden, kun je ook de hulp inschakelen van iemand die er écht verstand van heeft: een professioneel bureau. Over het algemeen werken dit soort bureaus op basis van ‘no cure no pay’. Wanneer het bezwaar door de gemeente niet gegrond wordt verklaard, dan kost het jou niets. Is het bezwaar wel gegrond, dan betaalt jouw gemeente de kosten op grond van het wettelijke stelsel.

Bureaus zoals Bezwaarmaker.nl maken over het algemeen vooraf een inschatting of een bezwaarprocedure kans van slagen heeft. Van de ingediende bezwaren door Bezwaarmaker.nl wordt ongeveer 70% gegrond verklaard; landelijk is dit slechts 44%. Een te hoge WOZ-waarde kost tussen de € 63 en € 2.538 per jaar. Over de looptijd van je hypotheek (30 jaar) betaal je wellicht dus tot wel € 76.140 te veel aan belasting. Bezwaar maken kan je dus veel geld schelen.

Help mij bezwaar maken!

 

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.