Niet eens met de WOZ-waarde?
Maak bezwaar!

Door

Bezwaarmaker .nl

op

28 februari 2020

Daar is hij weer. De jaarlijks terugkerende brief met de WOZ-waarde van jouw huis. Heb je het idee dat de door de gemeente berekende WOZ-waarde te hoog of te laag is? Dan kun je eenvoudig bezwaar maken tegen een te hoge of te lage WOZ-waarde. Hoe? Dat legt Bezwaarmaker.nl je haarfijn uit.

Help mij bezwaar maken

Wat is WOZ-waarde precies?

In 1994 is in Nederland de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) aangenomen. De WOZ is opgesteld om de waardering van alle onroerende zaken in Nederland te regelen en daarmee bij iedereen op gelijke wijze belastingen te heffen. Lees hier alles over de WOZ waarde.

WOZ-waarde te hoog, waarom bezwaar maken?

Over het algemeen maken mensen bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde omdat de WOZ waarde de grondslag vormt voor een aantal belastingen. Dus als er sprake is van een te hoge WOZ-waarde van jouw woning zal je misschien té veel belastingen moeten betalen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB), eigenwoningforfait, erf- en schenkbelasting en heffingen van het Waterschap. Natuurlijk wil niemand té veel belasting betalen.

WOZ-waarde te laag, waarom bezwaar maken?

In het verleden kon er alleen bezwaar worden gemaakt tegen te hoge WOZ waarde. Sinds 1 oktober 2015 kan er ook bezwaar worden gemaakt tegen een te lage WOZ waarde. Maar waarom zou je bezwaar maken als de WOZ waarde te laag is, want dit zorgt toch juist tot minder belastingen? Dat klopt, maar er zijn redenen om toch bezwaar te maken tegen een te lage WOZ waarde, bijvoorbeeld hogere hypotheeklasten.

Hypotheekverstrekkers gebruiken de zogenaamde rente-opslagen bij de de bepaling van de hypotheekrente. Deze zijn gedeeltelijk afhankelijk van de risico’s die banken lopen op het onderpand (jouw huis). Hypotheekverstrekkers gaan uit van de regel; hoe hoger de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning, des te hoger de rente-opslag. Als de WOZ waarde van jouw woning te laag is ten opzichte van de jouw hypotheek, dan kunnen hypotheekverstrekkers een opslag op de normale hypotheekrente in rekening brengen op hypotheken zonder NHG-garantie. Je zult dus moeten overwegen of minder belastingen opwegen tegen een rente-opslag van jouw hypotheekverstrekker.

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde

Het uitgangspunt bij bezwaar maken als je WOZ waarde te laag is, is over het algemeen het taxatierapport van de gemeente. Hierin staat hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Je kunt het taxatieverslag bij jouw gemeente opvragen. Hierin kun je nagaan of de waarde van jouw woning juist is getaxeerd. Verder kun je deze gegevens gebruiken voor het bezwaarschrift.

Ontdek hier ook jouw besparing op Makelaarskosten:

Het bezwaar moet bij jouw gemeente ingediend worden. Bij jouw WOZ-beschikking zit een bijsluiter waarin wordt uitgelegd hoe je bezwaar kunt aantekenen. In het kort komt het er op neer dat er een bezwaarschrift moet worden opgesteld, waarin dient te worden aangegeven waarom je het niet eens bent met de door de gemeente berekende WOZ-waarde die in de beschikking staat.

Let op: Het bezwaar moet binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na deze termijn is bezwaar maken niet meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.

Let op: Je kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de belastingtarieven die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde.

Uitspraak gemeente op bezwaarschrift

De gemeente moet in het kalenderjaar waarin jij het bezwaarschrift hebt ingediend een beslissing nemen. De gemeente mag deze termijn eenzijdig met 6 weken verlengen. Wanneer de gemeente langer uitstel wil, heeft zij jouw toestemming nodig.

Zelf bezwaar maken of hulp inschakelen?

Je kunt natuurlijk zelf bezwaar indienen bij de gemeente. Bezwaarprocedures kunnen soms erg ingewikkeld worden en dan kan het zijn dat je wel wat hulp kunt gebruiken van iemand die er écht verstand van heeft: een professioneel bureau. Over het algemeen werken dit soort bureaus op basis van ‘no cure no pay’. Wanneer het bezwaar door de gemeente niet gegrond wordt verklaard dan zal het jou niets kosten. Is het bezwaar wel gegrond, dan betaalt jouw gemeente de kosten op grond van het wettelijk stelsel.

Bureaus zoals Bezwaarmaker.nl maken over het algemeen vooraf een inschatting of een bezwaarprocedure kans van slagen heeft. Van de ingediende bezwaren door Bezwaarmaker.nl wordt ongeveer 70 % gegrond verklaard, landelijk is dit slechts 44 %. Een te hoge WOZ-waarde kost tussen € 63 en € 2.538 per jaar. Over de looptijd van je hypotheek (30 jaar) betaal je dus tot € 76.140 te veel belasting. De hulp van bezwaarmaker.nl inschakelen kan jouw dus duizenden euro’s besparen.

 

Wat is mijn huis waard?

Bereken direct

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.