WOZ waarde woning van belang bij schenking?

Door
Makelaarsland
op

Over het schenken van een woning of het (deels) kwijtschelden van de koopprijs van een woning is schenkbelasting verschuldigd. De Hoge Raad heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan.

Wat speelde er? Vader verkocht een woning aan zijn dochter en schoonzoon voor een koopprijs van € 250.000. Hierover betaalden de dochter en schoonzoon 6% overdrachtsbelasting (€ 15.000) In de akte van levering van de woning bij de notaris heeft de vader vervolgens € 40.000 van de koopprijs kwijtgescholden. In de aangifte schenkbelasting merkten de dochter en schoonzoon de € 40.000,- aan als schenking. Daarnaast wilden zij een vermindering omdat zij overdrachtsbelasting hadden betaald (samenloopregeling).

Schenking, WOZ waarde en vrijstelling: het standpunt van de inspecteur

De inspecteur was het niet eens met deze aangifte. De schenking had namelijk betrekking op een woning. Naast de schenking van € 40.000 moest daarom ook gekeken worden naar het verschil tussen de WOZ waarde van de woning en de koopprijs.

WOZ waarde hoger dan koopsom

Omdat de WOZ waarde € 8.000,- hoger lag dan de koopprijs, moest dit bedrag volgens de inspecteur ook als schenking worden aangemerkt. Rekening houdend met een vrijstelling van € 5.000 kwam de schenking daarmee uit op € 43.000. Ook bij de samenloopregeling speelde de WOZ waarde volgens de inspecteur een rol.

Wat zegt de rechter?

Bij de (gedeeltelijke) schenking van een woning schrijft de wet voor dat de WOZ waarde als uitgangspunt moet worden gebruikt. De Hoge Raad, 26.02.2016 (HR:2016:319), oordeelt echter dat er in dit geval geen sprake is van het schenken van een woning.

De woning is door de dochter en de schoonzoon namelijk gekocht tegen een marktprijs van € 250.000, althans dit is niet bestreden door de inspecteur, zodat hiervan moet worden uitgegaan. Zij zijn wat de koopprijs betreft niet door de vader verrijkt. De WOZ waarde is dus niet relevant volgens de Hoge Raad, omdat er geen woning wordt geschonken. In dit geval betreft de schenking slechts de kwijtschelding ad € 40.000. Dit is een schenking an sich.

Belang van de praktijk – schenking, marktprijs en samenloopregeling

Het (deels) kwijtschelden van een koopprijs betekent niet per definitie dat er een woning wordt geschonken.

Bij de verkoop van een woning moet allereerst worden beoordeeld of de koopprijs marktconform is c.q. lager is dan de WOZ waarde. De WOZ waarde is namelijk wettelijk gezien de marktprijs. Is dit niet het geval, dan is men simpel gezegd verrijkt. Men heeft dan impliciet een schenking ontvangen, inhoudende het verschil tussen de WOZ waarde en de lagere marktprijs. Vervolgens wordt een gedeeltelijke kwijtschelding van de koopprijs hierbij opgeteld. Anders gezegd: als de koopprijs marktconform is, dan hoeft er in principe geen vergelijking te worden gemaakt tussen de koopprijs en de WOZ waarde. Hierin zit dus geen schenking verscholen.

Op de verschuldigde schenkbelasting kan eventueel een deel van de voldane overdrachtsbelasting in mindering worden gebracht (samenloopregeling).

Bron: Tips en Advies Vastgoed

 

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.