Wat is een eigendomsbewijs woning?

Een eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning.

Een eigendomsbewijs hoort bij een woning en is niet persoonlijk. Bij de overdracht van een woning wordt het afschrift van de notaris verstrekt aan een volgende eigenaar.

Eigendomsbewijs woning
In het eigendomsbewijs kunnen allerlei belangrijke zaken omschreven zijn zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en plichten, anti-speculatiebedingen, kettingbedingen, grondverontreiniging, aanwezigheid van een ondergrondse tank, etc. Andere namen voor het eigendomsbewijs zijn de ‘akte van levering’ of ‘transportakte’.

Eigendomsbewijs ontvangen
U ontvangt het eigendomsbewijs na het passeren van de akte van levering bij de notaris. Uw eigendomsbewijs wordt in de openbare registers ingeschreven als ‘afschrift van de leveringsakte’. Het duurt altijd even voor de notaris dit afschrift van het Kadaster terugkrijgt en aan u toe kan zenden. Vraag de verkoper om een kopie van zijn eigendomsbewijs van de woning. Daarin leest u de meeste juridische bijzonderheden.

Het eigendomsbewijs is één van de documenten die de verkoper kan klaarleggen voor de taxateur/makelaar. De taxateur bekijkt het eigendomsbewijs en controleert of de situatie van de woning nog dezelfde is. Lees hier welke andere stukken u het beste kunt klaarleggen voor de taxateur.