Woningopname: welke documenten moet ik klaarleggen voor de taxateur?

Voor een woningopname zijn een aantal documenten van belang. De taxateur zal hiernaar vragen.

1. Eigendomsbewijs
Het eigendomsbewijs wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hierin worden de afspraken uit de koopovereenkomst bekrachtigd en wordt men officieel eigenaar van de woning.

2. Tekeningen / plattegronden woning
Op de bouwtekeningen en/of plattegronden van uw woning staan alle afmetingen die van belang zijn voor de berekening van de woonoppervlakte en de inhoud van de woning. Indien er wijzigingen op deze tekeningen of plattegronden zijn kunt u dat ter plaatste aan de taxateur aangeven. Uw woonoppervlakte wordt berekend conform de verplichte NVM meetinstructie.

3. Akte van splitsing
Met behulp van een akte van splitsing wordt een gebouw opgedeeld in meerdere appartementsrechten. In de akte wordt beschreven waaruit een appartementsrecht bestaat en welk aandeel een eigenaar heeft in de gemeenschap. Tevens wordt hierbij het splitsingsreglement vastgesteld, waarbij belangrijke regels worden vastgelegd.

4. Stukken Vereniging van Eigenaren
Met de stukken van de VvE worden onder andere het huishoudelijk reglement, de begroting en het meerjarenonderhoudsplan bedoeld. Met deze stukken kan de taxateur inschatten hoe actief en gezond de vereniging is.

Woningopname Makelaarsland
Indien u uw woning via Makelaarsland gaat verkopen, neemt de taxateur uit uw regio binnen drie werkdagen contact met u op voor het inplannen van een afspraak voor de woningopname. Ter voorbereiding op de woningopname is het aan te raden een kopie van het eigendomsbewijs, tekeningen en plattegronden van de woning klaar te leggen. Als het een appartement betreft dient u ook de akte van splitsing en de stukken van de Vereniging van Eigenaren bij de hand te hebben.

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt u natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaatst u automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kunt u uw keuze achteraf ook altijd aanpassen.