Waardeverklaring of taxatierapport. Wat is het verschil?

Door

Martijn Klok

op

22 januari 2018

Op het eerste gezicht lijken beide begrippen veel met elkaar gemeen te hebben. In beide gevallen gaat het inderdaad ook over de geschatte waarde van een woning. Toch hebben we het hier over twee totaal verschillende dingen.

Een waardeverklaring werd voorheen vaak door geldverstrekkers gevraagd als de verkoper van een woning een (overbruggings)hypotheek nodig had voor een volgende woning, terwijl de huidige woning nog niet definitief was verkocht. De geldverstrekker gebruikte de door de makelaar opgemaakte waardeverklaring om inzicht te krijgen in de waarde van het onderpand en de verwachte verkooptermijn. De waardeverklaring vormde vervolgens de basis voor de beslissing om een financiering wel of niet te verstrekken.

Verkorte taxatie
Een waardeverklaring wordt ook wel verkorte taxatie genoemd en is dus geen volledige taxatie. Dit uit zich alleen al in het aantal pagina’s. Een waardeverklaring past op 1 a 2 pagina’s. Een volledig taxatierapport bestaat toch al snel uit 15 a 20 pagina’s.

Waardeverklaringen zijn niet meer toegestaan.
Hoewel geldverstrekkers nog steeds met enige regelmaat vragen om een waardeverklaring, is een waardeverklaring niet meer toegestaan. Wanneer aan het schriftelijk rapporteren over de waarde van een vastgoedobject in het maatschappelijk en economisch verkeer vertrouwen wordt ontleend, is er sprake van een professionele taxatiedienst en moet een volledig (en gevalideerd) taxatierapport worden opgesteld.

Een waardeverklaring voldoet niet aan de eisen van een volledige taxatiedienst
Dit is het geval omdat een waardeverklaring een veel grotere onzekerheidsmarge met zich meebrengt dan bij een volledige taxatie het geval is. Voor het opmaken van een volledig taxatierapport is veel meer onderzoek en onderbouwing nodig.

Waardeverklaring niet te verwarren met een waardebepaling
Als bij verkoop door de makelaar een advies over de verkoopmogelijkheden van uw huis wordt afgegeven, is geen volledige taxatie nodig. Het afgeven van een verkoopadvies is vormvrij en wordt vaak een (al dan niet vrijblijvende) waardebepaling genoemd.

Opnamerapport
Bij Makelaarsland ontvangt u voor het starten van de verkoop een uitgebreid opnamerapport. Dit rapport biedt inzicht in de indicatieve marktwaarde van uw woning, de waardebepaling. Ook worden de relevante woongegevens in kaart gebracht ten behoeve van de woningpresentatie en de informatieverstrekking aan potentiële kopers.

Heb je interesse in een oriënterend gesprek met een van onze medewerkers over onze werkwijze? Wij bellen je terug!

 

Even sparren met een makelaar?

Vraag nu een gesprek aan

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.