Koopakte inschrijven in Kadaster, is dat nodig?

De koopakte (ook wel koopovereenkomst genoemd) inschrijven in het Kadaster adviseren wij de koper te allen tijde.

Het doel van registratie is dat de koper wettelijk beschermd wordt tegen een aantal risicovolle situaties, die kunnen plaatsvinden tussen het moment van het tekenen van die ‘voorlopige’ koopovereenkomst (het moment van ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en koper) en het moment waarop het eigendom overgaat van eigenaar (het moment van ondertekenen van de akte van levering bij de notaris). Het inschrijven van een koopakte is geen verplichting.

Voorbeelden van risicovolle situaties zijn:

  • een levering van de woning aan een andere koper;
  • onderbewindstelling;
  • verhuur van de woning;
  • kwalitatieve bedingen die na de inschrijving tot stand zijn gekomen;
  • beslagen die na de inschrijving worden gelegd;
  • faillissement / surséance van betaling of schuldsanering van verkoper.

TIP! De inschrijving van de koopovereenkomst biedt alleen bescherming als de overdracht van de woning binnen 6 maanden na de inschrijving van de koopovereenkomst plaats vindt. Mocht er een langere termijn zitten tussen het tekenen van de koopovereenkomst, dan kan men er ook voor kiezen om de koopovereenkomst de laatste 6 maanden van de tussenliggende periode in te schrijven.