Wat houdt een koop in eigendom en een koop van een recht van erfpacht in?

Bij de koop van een woning word je in de meeste gevallen eigenaar van de woning en van het perceel grond waar de woning op staat. Je kunt ook een woning kopen met een recht van erfpacht.

In dit geval word je wel eigenaar van de woning, maar geen eigenaar van de grond waar de woning op staat (grond is in bruikleen). Je krijgt het recht om de grond en het daarop gebouwde huis te gebruiken, maar de grond blijft in eigendom van een ander. Omdat een ander eigenaar is, zijn er voorwaarden aan het erfpachtrecht verbonden. Deze voorwaarden staan vermeld in de erfpachtovereenkomst. In veel gevallen dient er een vergoeding (canon) betaald te worden voor het gebruik van de grond.

Wat is de definitie van erfpacht?
De definitie van erfpacht is: het zakelijke recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken.

Wat is de relatie tussen erfpacht en opstal?
Naast erfpacht is er ook het recht van opstal. Een recht van opstal is het recht om een gebouw op, in of boven een stuk grond te plaatsen, terwijl de grond of het gebouw van een ander is. Door het recht van opstal ontstaat er een scheiding tussen de grond en datgene dat daarop is gebouwd of geplaatst. De relatie tussen erfpacht en opstal is dat er in beide gevallen twee eigenaren ontstaan, één voor de ondergrond en één voor dat wat er op de grond staat.

Hoe zit het met erfpacht en je hypotheek?
Bij erfpacht wordt er een vergoeding (canon) betaald. Bij het bepalen van de maximale hypotheek wordt deze canon meegenomen in de berekening. De erfpacht kan dus veel gevolgen hebben voor de maximale hypotheek. De erfpachtcanon is wel fiscaal aftrekbaar.

Wat is mijn huis waard?

Bereken direct

‘Ja, ik wil deze video kijken!’, denkt je natuurlijk. Klik dan op de knop Akkoord.

Hiermee plaats je automatisch de cookies van het niveau ‘Compleet’, waardoor onze site optimaal werkt. Meer info over onze cookies: privacyverklaring. Hier kun je je keuze achteraf ook altijd aanpassen.